ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
הרב בידרמן והפרוספקט
הרב בידרמן והפרוספקט צילום: שטורעם
הרב בידרמן לשלוחים: שילחו את המקורבים

באגרת שמפרסם היום השליח הראשי לאוסטריה, הרב יעקב בידרמן, הוא מפרט את המעלות הרוחניות והגשמיות, שיתעלו בהם צעירים יהודיים שיבואו ללמוד בשערי הקמפוס המפואר הממוקם באיזור יוקרתי בוינה ● ההזדמנות לתת לצעירים יהודיים אפשרות להמשיך לימודים אקדמיים באווירה יהודית ● בית חב"ד פעיל עם שלושה שלוחים פועל במקום
כתב שטורעם באירופה
להלן נוסח המכתב:

אל אחי ורעי שלוחי כ"ק אדמו"ר זי"ע בכל מרחבי אירופה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה,

אחדשה"ט בלונ"ח על של עתה באתי בבקשה נפשית, כי יואילו נא להטות שכם ולסייע בהרשמת מעוניינים המתאימים לאוניברסיטה היהודית בוינה שתחת אחריות הנהלת חב"ד במדינתינו.

אוניברסיטה זו אשר קמה בקמפוס מפואר, נפתחה בהנחיית בי"ד מזקני רבני חב"ד אשר הורונו להקימה על מנת להציל נפשות ישראל מרדת שחת בהתבוללות ר"ל באוניברסיטאות נוכריות.

וזאת למודעי כי מוסד זה הינו מיועד אך ורק לאלו שאינם שומרי תומ"צ עדין והינו מציע לימודי כלכלה לקבלת תואר ראשון ושני ויש בו גם פנימי'ה ומסעדה. במקום נשמרים קדושת שבת ומועדי ישראל כדת וכמו"כ הארוחות כשרות למהדרין.

בנוסף, רב הקמפוס השליח הר' משה וזוג' טובה סטאריק שי' מארגנים בו תמידים כסדרן סעודות שבת וחג ופעילות קירוב מגוונת וכמובן גם מתקיימים בו שעורי תורה בכל יום הנמסרים על ידי חמישה משלוחי חב"ד בעירנו תחת הנהלת השליח הר' מיכאל קיגל שי'. בתוך מתחם האוניברסיטה אף ישנו בית הכנסת אשר רבו הינו הרב ישעי' בועז שי', השליח האחראי על האזור – מחוז דבלינג.

תקותי בעז"ה, כי כל צעיר או צעירה שאינם שומרי תומ"צ לע"ע ואינם מוכנים עדין להרשם לישיבה או סמינר וכדו' אם יירשמו למוסד זה במקום לאוניברסיטה נוכרית ח"ו, יפיקו מכך תועלת מרובה הן בלימודים באשר הם ברמה גבוהה והתוארים מוכרים בינלאומית על ידי 'הסכם בולוניא' ובעיקר בענייני אידישקייט ושידוכים כשרים, ואי"ה תזכו לראות מהם רוב נחת.

באיחולים מקל"ע להצלחה בעבוה"ק

ובלצ"ג בב"א, הדו"ש באה"ר

יעקב בידרמן

י"ג בשבט תשע"ב