ב"ה יום ראשון, י"ח תמוז תשע"ט | 21.07.19
קובץ חדש מבית הוועד: "ויעקב הלך לדרכו"

שיחה מיוחדת מהרבי בעניין 'ויעקב הלך לדרכו' ● ההיסטוריה של ארגון 'צבאות השם' וכתב יד חדש בנושא ● הצצה ליחס הנדיר בין הרבי הריי"צ אל הרבי, מלווה בתמונות נדירות וכתבי יד קודש ● יומן אישי של המזכיר על תשרי במחיצת הרבי ● קובץ עם תוכן עשיר שלקחו אתם אלפי האורחים ששבו מחצרות קודשינו, לאחר חודש תשרי ה'תשע"ב
כתב שטורעם בארה"ב

הקובץ כולל:

א."דבר מלכות"

א. "דבר מלכות" – שיחה מיוחדת מכ"ק אדמו"ר זי"ע, מיום שמחת-תורה תשי"א (עוד טרם

קבלת הנשיאות באופן רשמי). בלתי מוגה, בענין "ויעקב הלךלדרכו", ודרכי ההתקשרות כו'.

ב."צבאות השם"

בקשר עם שלושים ואחת שנה להקמת הארגון ע"י הרבי, בסוכותתשמ"א, מובאת בזה השיחה בה הכריז

הרביעל ההקמה, מכתב הרבי בטעם האופיה'צבאי' של הארגון, ורשמיו של האמן ר' מיכאל ע"ה שוורץ,

שצייר את הסמל המפורסם.

ג."שלשלת יחס ישראל"

לקט מתוך מכתבי ורשימות הרבי הריי"צ והרבי, בדבריםהמגלים קמעא מהקשר ביניהם. הלקט מלווה בתמונות

נדירות ומרהיבות, וכתב-יד נדיר.

ד."תשרי תשכ"ב"

בקשר עם תקופת חמישים שנה, מאז ימי תשרי תשכ"ב, מובאבזה יומן בפרסום ראשון, משלהי תשכ"א וימי תשרי

תשכ"ב. כפי הנראה מתוכן הענינים,נכתב יומן זה בשעתו ע"י המזכיר הרה"ח רי"ל שי' גרונר.


ה."הפיצו את הפעולות בכל העולם"

פרק המסיים את הספר "אידישקייט איןאמעריקע" ומתפרסם כאן לראשונה (בהמשך לפרק מתחילת ספרו,

שהתפרסםבקובץהקודם) מאת הכותב אשר ע"ה פען, בו הוא מתאר את פאראד ל"ג בעומר תשט"ז, ומוצא

בו את התשובה, אנה מועדות פניה של היהדות בארצות-הברית של אמריקה.

ו."ויבשר טוב"

אגרת-קודש מאת הרבי הריי"צ, בענין חשיבות הודעת בשורות-טובות לנשיא-הדור, והמעלה המיוחדת שבקיום הדבר בזריזות.
ה' בחשוון תשע"ב
 
שער הקובץ החדש
שער הקובץ החדש | צילום: שטורעם
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. מיוחד!
תודה רבה על הבאת הקובץ, ועוד בצורה נוחה לקריאה...!
ה' בחשוון תשע"ב