ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ג מנחם-אב תשע"ט | 24.08.19
פרסים? העונש הכי טוב

אנו שמחים לארח את המחנך החסידי הדגול הרב נפתלי רוט המשיב על שורת מושגים מחייו: מסע התמימים, חידון המצוות, ח"כ אלי ישי ועוד (ראיון)
מנחם בן שלמה

מאז ומקדם שמו של הרה"ח הרב נפתלי רוט, היה שם נרדף לחינוך, לילדים, לאירועים מיוחדים ולמסכת חינוך חסידית.

במרוצת השנים כיהן הרב רוט כמנהל בית הספר חב"ד 'ברזיל' בירושלים, סגן מנהל ת"ת תורת אמת חב"ד בירושלים, וכמנהל המרכז החינוכי חסידותי, תפקיד בו הוא נושא עד היום הזה. כמו כן מכהן הרב רוט כרב קהילת חב"ד בשכונת מטרסדורף בירושלים.

בד בבד, קולו הרם ושפתו הרהוטה שיוו לכל המעמדים החב"דיים בעשורים האחרונים הדר וממלכתיות, והיו לשם דבר בעולם כולו. המדור 'מילה של חסיד' מארח הפעם את הרב נפתלי רוט לשורה של מושגים מחייו.

כינוס תורה
הנאה לרבי, הנאה לשוחרי תורה וחסידות והנאה לעולם. הנאה לעולם גם במובן שכל החוגים בעולם למדו מיוזמת הרבי וכך עשו.

צא"ח ירושלים
השער להפצת המעיינות בירושלים – אורו של עולם. מוסד ראשון שיסד הרבי המגלם שליחות בתפארתה בהפצת המעיינות והיהדות, אחד האפיקים המרכזיים להפצת המעיינות בקרב הציבור החרדי.

מבצע תורה בישיבות
יישום דרישת הרבי מכל תמים להיות למדן. ''... אלו שתפקידם היו בהפצת המעיינות בחוגים מסויימים נבחרו מבין הלומדים והשקדנים'' (מתוך מכתב הרבי אל כותב השורות, א' כסלו תשי''ט). זוהי זיקתי האישית למבצע תורה.

מסע התמימים
מסע המסעות חקוק בלב כל תמים במסעותיו. חויה חסידית פנימית שאינה ניתנת לתאר במילים.

הרב יצחק פלקסר זצ''ל
נשא ברמה את דבר היהדות האמיתית ללא מורא. איש אמת. יוקד אש חסידות שהיה לפה להמוני בית ישראל ונרשם בהיסטוריית החסידות. כי ביצחק יקרא לך חסיד מקושר אמיתי.

חידון המצוות לילדי ישראל
מרגלית טובה בידינו. המרגלית הטובה והיפה של אחדות התורה המקיפה אנשים, נשים וטף מתקנותיו הקדושות של הרבי.

תרגום השיחות ב'ראלי'
לחיות עם הרבי כפשוטו ממש ואידך זיל גמור.

שמחת בית השואבה
שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם. שמחת בית השואבה הגדולה בעולם – בירושלים, פלטרין של מלך הפותחת את שמחות בית השואבה בכל מקום. מעגלי ריקודים המעגלים את כל הפינות, חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים. ראשיכם שבטיכם זקניכם מחוטב עציך עד שואב מימך.

חושך שבטו
צריך לזכור גם את המשך הפסוק: "ואוהבו שוחרו מוסר"!

מרכז חינוכי חסידותי
חלום חיי שהתגשם בברכתו הק' של הרבי, ובאמצעות הזרוע המבצעת של הרבי, צעירי אגודת חב''ד באה''ק בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב. מרכז הנושם חינוך 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה.

גימטריה
פרפראות לחכמה. התוספת שלפעמים מרובה על העיקר.

הרב יוסף יצחק אהרונוב
ימין הרבי העושה חיל. דוגמא של חסיד מקושר בלו"נ.

ועידת המחנכים
ועידה – ועוד והוא העיקר. גולת הכותרת של נשמת החינוך במרכז החינוכי חסידותי בהנחיית ובשותפות הרבי בגשמיות וברוחניות.

צבאות השם
''דידן נצח'' – הצבא שתמיד מנצח – הבל פיהם של תשב''ר שעליהם העולם עומד. נשמור עליהם ונטפח אותם.

הרב מרדכי אליהו
אליהו מבשר טוב! מצפה וממתין בכליון עיניים לתפקיד שהטיל עלי להנחות את קבלת פני משיח צדקנו.

ספר טוב
''כללי החינוך וההדרכה'' מואר באור תורתו של הרבי נשיא דורנו.

קרית היובל
על יובל ישלח שרשיו... על ''יובל'' שלח אותי הרבי לגלות שורשי נשמות טהורות יחד עם צוות המחנכים והמחנכות.

שעוני ראטה
''יש קונה עולמו בשעה אחת''. עאכו''כ שעות רבות שהקדיש אבי מורי ז''ל להפצת המעיינות באמצעות חנותו. בין השאר מראשוני התחנות של ההרשמה למחנה קיץ ''גן ישראל'' בניהולו של הר''י גנזבורג ז''ל.

ח''כ אלי ישי
בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו. תלמיד שמפאר ונושא בגאון ובריש גלי את החינוך החב''די שקיבל בילדותו.

שיעור הרמב''ם היומי בירושלים
היום יום הרמב''מי של הרבי שנוסד בירושלים בעידודו ובברכתו של הרבי.

שכונת מטרסדורף
קהילה חב''דית מאוחדת לתפארתה. כמטר הזה הבא מן המערב שכולו לברכה. (ספרי האזינו).

מנחה
תחביב רוחני שמכח הציבור זוכים למלא את המצברים לשבת אחים גם יחד. הנחיה ראשונה – בקטנותי הנחתי את כינוס הכסאות. העמדתי שורה של כסאות והרצתי בפניהם. כעבור 20 שנה פנה אלי ידידי הרב אהרן דב הלפרין ואמר לי: "יש לך קול רדיופוני, בא תנחה את כינוס תלמידי הישיבות התיכוניות באולם 'בית העם' בירושלים''. הקליק עם הציבור התחבר והניצוץ נדלק.

ישיבת ערב
בגימטריא: ''חוט של חסד מתוח עליה'' מפעל חיים חי ותוסס מלווה בעידודים אין קץ מהרבי במכתבים וביחידות.

פרסים
העונש הטוב ביותר. הפורס סוכת שלום וחדוות לימוד על התלמידים.

ל''ג בעומר
תשובת הרבי למטה ל''ג בעומר של צא''ח בירושלים לכותרת מטה ל''ג בעומר. הוסיף הרבי בכתי''ק: "ודרשב''י שזהו יום שמחתו וכו' בראשם''.

רגע מרגש
חב"די: כאשר קיבלתי חבילת שטרות של עשרת אלפים דולר שהעניק הרבי באמצעות הרב אהרונוב למשתתפי סיום הרמב"ם במחזור השני ב'יד אליהו'. משפחתי: שלישיה לתושיה - הרגע בו נתבשרתי על לידת ילדיי השלישיה לאורך ימים ושנים טובות.

ג' תמוז
''אנו צריכים את הרבי – יחד עם כל הרביים כאן''. כלשה''ק של הרבי.

הצלחה/כישלון
קשורים זה בזה. אין אדם עומד על דבר הלכה אלא אם כן נכשל בה.

770
בגימטריא: ויצא חוטר מגזע ישי.

ישיבת חברון
"עליו להמשיך ללמוד בישיבה בה למד עד עתה''. במענה לשאלתו מובן שעליו להמשיך ללמוד בישיבה בה למד עד עתה ובאופן דיגעת שתתקיים הבטחת תוה''ק ומצאת. ולהשתדל ג''כ ככל האפשרי שלא יגרע לשמור סדרי לימוד הנגלה שם. ויעיין הקדמת בני רבנו הזקן להשו''ע... והמפורסמות אינן צריכות ראי', ובפרט שעליו לרכוש נוער עשיר בכשרונות וגם ביחידות לחסידות ולחב''ד ביחוד, וכל הוספה בהאמור תוסיף בהצלחת מפעל נשגב זה.

כ"ה בניסן תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
3
1. אהבתי
דוגמא של אהרונוב...
כ"ו בניסן תשס"ו
2. חסיד של כל מילה...
בחרתם הפעם באמת בדמות ייחודית, הראויה לחיכוי, בנועם הליכותיו, בהסברת הפנים לכל פונה באשר הוא, כושרו הריטורי, ומעל לכל דמות "המחנך" בה"א הידיעה, איך שח לפני אחד מגדולי החסידים, הוא "שר החינוך החב"די", איש אשכולות של ממש, הרב נפתלי רוט הוא מתנה נפלאה שחב"ד זכתה לה, והמעיין באגרות הרבי אל הרב רוט, רואה בעליל כי הרבי צפה בעתיד המזהיר שלו, ובמכתבים רבים מתווה לו את דרכו בכרם חב"ד, יודעי דבר יודעים כי הרבי עשה הכל בכדי שהוא יהיה נחלת חסידות חב"ד, אשריו - שזכה לאימון כזה מאת הרבי, ואשרנו - שדמות כזו תשרה בתוכנו, אשרנו!
כ"ו בניסן תשס"ו
3. הרב רוט, אהוב,נערץ איש מקסים
בין כל החברים הי' נערץ ואהוב על כולם, פשוט אדם מקסים. ברוב ענותנותו לא סיפר על היומן שהרבי ביקש ממנו להכין אחרי ביקורו הראשון אצל הרבי(דומני בשנת תשי"ט או תש"כ), על החיבור בנגלה שהרבי ביקש ממנו להוציא עוד בהיותו בחור,על המשימה שהרבי הטיל עליו לבקר אצל גדולי התורה בארץ ובעולם , על שיעורי החסידות שיזם בישיבת חברון ועוד ועוד ,כפי שכתב מס' 2 נכס יקר לחב"ד
כ"ו בניסן תשס"ו