ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
הרבי פעל לבטל את הקלפי בכפר

בלעדי: לפני כ-20 שנה, פעל הרבי לבטל את הקלפי (בבחירות הכלליות לכנסת) בכפר חב"ד, וביקש כי תושבי הכפר יצביעו ביישוב סמוך
מערכת שטורעם

בלעדי ל"שטורעם": לפני כעשרים שנה, פעל הרבי לבטל את קלפי הבחירות (בבחירות הכלליות לכנסת) בכפר חב"ד, ושתושבי הכפר יצביעו ביישוב סמוך לכפר.

על פעילות יוצאת דופן זו, מספר ל"שטורעם" הרב מנחם לרר, שהיה אז יו"ר ועד כפר חב"ד:

"היה זה לקראת סוף שנות המ"ם. העובדה שבכל מערכת בחירות ניתן לדעת את התפלגות ההצבעה החב"דית בכפר חב"ד, לא תרמה אז, וגם לא תורמת כיום, בלשון המעטה, לחסידות חב"ד. לפני אחת ממערכות הבחירות, לפני כעשרים שנה, העליתי בפני הרבי הצעה לבטל את קלפי הבחירות בכפר חב"ד, ושתושבי הכפר יצביעו בקלפי אחרת.

כעבור זמן קצר קיבלתי את תשובת הרבי, שהרעיון נכון ביותר. הרבי הורה שעלי לפעול לבטל את הקלפי בכפר, ושתושבי הכפר יבחרו לכנסת באחד היישובים הסמוכים, שם קולותיהם יהיו מעורבים עם קולותיהם של תושבים אחרים.

הרבי אף הוסיף, שבהגשת הבקשה יוצאת דופן זו, עלי לנמק זאת מטעם של חשאיות הבחירות. כידוע שהבחירות הם חשאיות, וכיוון שכל המצביעים בכפר חב"ד הם חסידי חב"ד, הרי שבמובן מסויים הבחירות בכפר אינם חשאיות.

כשקיבלתי את אישור הרבי לפעול בנושא, החלתי לפעול מיידית. יחד עם דובר חב"ד הרב ברק'ה וולף, יזמנו מספר פגישות בעניין עם אישי ציבור, בהם ח"כ המשפטן פרופ' אבנר חי שאקי ז"ל, וכן עם ח"כ אברהם וורדיגר.

בהמשך המגעים נפגשנו עם חבר הכנסת דן מרידור, שהיה מיודד עם כפר חב"ד. הצגתי את בקשת וועד הכפר בפני ח"כ מרידור, והסברתי לו את הפגיעה בחשאיות ההצבעה של הבוחרים בכפר חב"ד.

ח"כ מרידור הבהיר לי שלכל קלפי יש מעמד קבוע בחוק, ובכדי לבטל קלפי בחירות נדרש אישור וועדת הכנסת לשם כך, והליכים ביורוקרטיים נוספים. מרידור אף הוסיף, שכשם שכיש מקומות שבהם מעוניינים שלא יוודע בציבור הצבעת התושבים בקלפי זו (כבכפר חב"ד), יש במקביל יישובים, כקיבוצים ומושבים המשתייכים לתנועות מסויימות, בהם התושבים דווקא מעוניינים שייודע בציבור לאיזו מפלגה הצביעו.

מרידור הציע שאפגש עם השופט גבריאל בך, שהיה אז יושב ראש וועדת הבחירות המרכזית.

כעבור ימים אחדים נפגשתי עם השופט בך, והצגתי בפניו את דרישתנו לבטל את הקלפי בכפר, בנימוק שהרבי ביקש ממני לומר, חשאיות הבחירות.

לאחר עיון בחומר שהצגתי בפניו, החליט השופט בך שהוא אינו יכול להיענות לבקשתנו. השופט בך טען, שלאחר התייעצות עם היועצים המשפטיים, התברר שלשון החוק המתייחס לחשאיות הבחירות נוגעת רק לחשאיות הצבעת הפרט, אך לא לחשאיות ההצבעה של ציבור, ללא קשר לגודלו של הציבור, או לחוג התושבים וכיוצא בזה.

"לצערנו", מסכם הרב לרר, "לא הצלחנו לממש את רצון הרבי בנושא זה, אולם על כל אחד לקחת לתשומת לבו בעת ההצבעה בקלפי, את כבודה של כפר חב"ד ואת כבודו של הרבי".

ועוד בעניין זה:

מערכת "שטורעם" מפרסמת בזאת בפרסום ראשון ובלעדי, העתק מענה הרבי מחודש אלול תשל"ט לרב ש.ח., אודות ביקוריהם של פוליטיקאים בכפר חב"ד בתקופת בחירות:

הרצוג בורג המר?! באם זהו ענין פוליטי יבטל כל העניין. (בגין) ולכן כדאי במאוד מאד.

ממילא בטל ההכרח להזמין שרים ממפלגה אפי' הכי חשובה.

כשסיפר בראשונה דבר זה הזהרתי שלא יעשו מזה ענין בפוליטיקה ומפלגות כלל וכנראה שהיתה צריכה להיות אזהרה כפולה וד"ל.

ואין בדעתי להכנס למלחמה במפלגות אפי' לא תמורת כסף.

כ' באדר תשס"ו
 
 
הגב לכתבה

תגובות
18
1. ביטול הקלפי בכפר חב"ד
חבל שלא נתנו להר' מיידנצי'ק לטפל בביטול הקלפי בכפר חב"ד אז בודאי היה מתקיים רצונו של הרבי.
כ' באדר תשס"ו
2. מענה הרבי
תשובתו של הרבי לחדוקוב אולי אפשר יותר פרטים ועניין גם היכן התפרסמה תשובה זו?
כ' באדר תשס"ו
3. ש"ח - שמואל חפר?
כ"א באדר תשס"ו
4. שומר על פלטרין של מלך
בדבר זה ובעוד דברים רואים אנו כמה לר' מנחם לרר חשוב כבוד הרבי וכפרו של הרבי .עלה והצלח בתפקידך בוועד הכפר עוד שנים רבות .
כ"א באדר תשס"ו
5. אבל את קולות נציגי המדינה בחו"ל מערבבים עם קולות החיילים
כדי שלא לתת פרסום לכך ש-99.9% מהם הם קולות שמאל. ורווח נוסף בצידו שכוחו של הימין בצבא יוצא מדולדל מעט.

חוק חוק, אבל לדמוקרטיה הישראלית יש חוק יסוד: שלטון השמאל על ידי השמאל למען השמאל.
כ"א באדר תשס"ו
6. ג
""לצערנו", מסכם הרב לרר, "לא הצלחנו לממש את רצון הרבי בנושא זה"
הצעה שהציעו אחרים והסכים הרבי שיעשוהו קשה לקרותו "רצון הרבי".
כ"א באדר תשס"ו
7. כמה חבל

חבל שלא נתנו להר' אהרונוב שליטא לטפל בביטול הקלפי בכפר חב"ד אז בודאי היה מתקיים רצונו של הרבי.
כ"א באדר תשס"ו
8. רבם דקרו
נדהמתי ונזדעזעתי מתגובתו של מס' 6 שכתב "הצעה שהציעו אחרים והסכים הרבי שיעשוהו קשה לקרותו "רצון הרבי". אין בכוונתי בתגובה זו להגן על מנחם לרר כי הרי בעבר היו הרבה תגובות נגד מנחם ולא הגבתי אבל פה זה לא מנחם לרר זה רבם דקרו, השנאה למנחם לרר מעביר אותך על דעתך עד כדי כך שאתה יכול להגיד על דבר שהרבי הסכים לזה ואף הוסיף הוראה מעצמו שזה לא רצון הרבי, זהו חילול כבוד הרבי שאין גדול ממנו. ואני מתפלא על שטורעם שהכניס תגובה איומה כזו של מס' 6.
כ"א באדר תשס"ו
9. שנאה מקלקלת השורה
אמנם ההצעה באה מר"מ לרר, אך הרבי קיבלה כנכונה ביותר, ואף הציע כיצד לשכנע את הממונים שזאת הצעה חוקית וכו'.
הכיצד ניתן לומר על כך שזה לא משהו שהרבי רצה?!
כ"א באדר תשס"ו
10. הרבי פירט
רואים איך שהרבי קיבל את הצעה והרבי הוסיף מה לומר .אז עדיין מגיע משהוא שלא רבי בפיו כ6 .ואומר שזה לא הרצון ר''ל .
כ"א באדר תשס"ו
11. לתגובת המרא דאתרא
בטח לא קראת את הכתבה הרבי אמר באיזה מילים לשכנע את הוועדה נקודה .ואחרי מילים של הרבי אין מי שיוסיף .ובוודאי המרא דאתרא שלי''טא היה בעובי הקורה .
כ"א באדר תשס"ו
12. תושב מודאג
מנחם,אתה חסר ביושר המחשבה,היום איש הישר בעיניו יעשה,חכ"ים מתרוצצים ברחובות הכפר עם צלמים למרות שידוע שזה נגד רצון הרבי,אישים בחב"ד משתתפים בממונם בגליו בתמיכת מועמד הליכוד ואין פוצה פה ומצפצף.
מנחם אתה שריד לדור עסקנים שעושה הכל לשם שמיים ולא למען עצמו וד"ל.
הכפר זקוק לך יותר מתמיד ועוד חזון למועד שתחזור בכוחות חדשים לניהול הכפר.
כ"א באדר תשס"ו
13. אתרועתא דלתתא
אשריך מנחם לרר .שהצעות שהבאת הרבי קיבל ודרבן .ובין הצעות הדבר הנפלא לבנות את בית אגו''ח בדוגמת 770 .שהרבי קיבל ושילם את הבניין ודחף שיהיה מוכן עד י''ב תמוז כידוע לי''ח . ונקווה שגם בהוראה הנ''ל הרבי ינצח .
כ"א באדר תשס"ו
14. תגובה ל -13
אין גבול לשקרים ולגוזמאות?
מנחם חסר לך? יש לו כתובת!!!
אינכם חושבים שמוקדם עדיין להתחיל לפאר את מנחם? ומדוע התגובות חד צדדיות? תנו לנו להמשיך לחיות בשלוה ובנחת 20 שנים היו די והתר!!!
כ"א באדר תשס"ו
15. לתושב המאושר
עצם שזה שתגובתיך התפרסמה ועוד כמה שהתחילו לעשות פשטלך בלשון המעטה בדברי הרבי זה מראה שהאתר הנ''ל מפרסם תגובות וכו' .ולעצם צעקתך כן מנחם לרר עשה הרבה דברים נפלאים בכפ''ח .וגם חבירך יודעים זאת .והוא בע''ה גם בתפקידו כעת בוועד ימשיך בע''ה לפעול לטובת הכפר ותושביו .
כ"א באדר תשס"ו
16. יש כאן עוד היבט
נניח שהרב יורה לבחור במפלגה מסויימת, ואילו בקלפיות חלק מהתושבים יצביעו למפלגה אחרת, באופן כזה ידע כל העולם כי תושבי כפר חב"ד לא מתחשבים חלילה בהוראת המרא דאתרא.

כי כאן הרי לא מדובר בבבחירות גלויות ואסיפה פומבית בבית הכנסת המרכזי אלא בבחירות חשאיות, וד"ל.

במחשבה שניה, אולי מטעם זה גופא, לא כדאי שהרב או רבני חב"ד יתנו הוראות בקשר לבחירות, וכך ימנע חילול ה'!

כ"א באדר תשס"ו
17. ג
איני מכיר מנחם לרר, אין לי שום שנאה אליו, אני לא גר בארה"ק בכלל, ואין לי שום אינטרסט בפולטיקה שם.
אם מישהוא שואל אצל הרבי האם להשקיע במסחר פלוני ומקבל תשובה כן וגם עצה איך לעשותו, האם זה נקרא רצונו של הרבי? אם העסק לא יצא לפועל האם אפשר להצטער שרצונו של הרבי לט יצא לפועל?
ולפענ"ד שזה א' הבעיות של היום, "הרבי ענה לי ברכה והצלחה לעסוק במסחר א"כ גם אני שליח".
כ"ב באדר תשס"ו
18. תגובה למס' 17
אי אפשר להשוות כלל וכלל עסק פרטי לכפר חב"ד שזה מוסד וכפר של הרבי (ואם אתה כן חושב ככה אז בטח שאתה לא שליח או שאתה לא ראוי להיות שליח) אף שגם בעסק פרטי אם זה לא הי' רצונו של הרבי הוא לא הי' מאשר או נותן לו עצות על זה.
כ"ב באדר תשס"ו