ב"ה יום ראשון, י"ח חשוון תשפ"ב | 24.10.21
ה'חוזר' עם ר' יוסי דימכובסקי בחתונתו
ה'חוזר' עם ר' יוסי דימכובסקי בחתונתו צילום: שטורעם
שביבים מר' יואל ● מיוחד ליום ההולדת ה-80

הרה"ח ר' יוסף דימיכובסקי, מנכ"ל הוצאת הספרים "יחד" סעד על שולחנו של ה'חוזר', הגה"ח ר' יואל כהן תקופה ארוכה. בעת ההיא, הוא שמע סיפורים ושביבים מפיו של אחת מדמויות ההוד בקראון-הייטס. לרגל יום הולדתו ה-80, הוא מגיש אפיזודות וסיפורים מיוחדים ששמע מפיו ● בפנים: העסקה שעשה הרבי עם העשיר מויליאמסבורג, המשל של הרבי לחטא הגאווה, כיצד הציל אביו של ר' יואל את שמחה גורדצקי ועל גירסאות הניגונים של הרבנית
מערכת שטורעם

הרה"ח ר' יוסף דימיכובסקי, מנכ"ל הוצאת הספרים "יחד" סעד על שולחנו של ה'חוזר', הגה"ח ר' יואל כהן תקופה ארוכה. בעת ההיא, הוא שמע סיפורים ושביבים מפיו של אחת מדמויות ההוד בקראון-הייטס. לרגל יום הולדתו ה-80, הוא מגיש אפיזודות וסיפורים מיוחדים ששמע מפיו.

"הבחורים יראו לך", אמר הרבי

בתו של יהודי עשיר, שהיה רחוק מיהדות, ראתה בליל שבת סרט בקולנוע וחלתה מאוד. הרופאים אמרו שזהו ענין של שעות עד שתשיב את נשמתה.

זוגתו היתה מגזע החסידים וסיפרה לו על האדמו"רים ועל-כך שברכתם מתקבלת. "נותנים להם כסף, והם מברכים", סיפרה לו. הוא לקח כסף והלך לאדמורי"ם בויליאמסבורג, שם התגורר.

הוא הצטייד ב-10,000 דולר. רצה הבטחה, אבל איש מהאדמו"רים לא הסכים להבטיח. היה זה בשנת תש"י. בסופו של דבר אמרו לו, "סע ל-770, לחתנו של הרבי מילובאוויטש". איך אפשר לדבר עם הרבי? אמרו לו שיפנה לרב חדקוב, וזה אמר שאין זה תלוי בו, והוא יכנס אחרי הבדלה וישאל את הרבי. וכך היה והרבי אמר שיבוא מחר...

הלה התרגז ואמר: "אשלם יותר כסף בתנאי שתכניסו אותי ללא המתנה", אך המזכיר בשלו. בינתיים, הרופא דיווח כי מצבה של הבת נותר כשהיה, ו"זהו דבר פלא. בדרך כלל, או שהמצב משתפר או שמחמיר. אבל כאן, הוא נותר זהה".

כשנכנס לרבי, הוא הציע סכום גדול של כסף, אך הרבי הסביר לו: "זה לא תלוי בזה. אתה רואה שמן השמים לא פוסקים לכאן או לכאן, ומכאן שזה תלוי רק בך. אם תניח תפילין ותעשה דבר נוסף, היא תבריא".

הלה התרגז ולא הסכים, והציע סכום גדול יותר... והרבי אמר לו: זה לא תלוי בי, אני אומר לך דברים כהויתם. לבסוף הוא נעתר, והסכים להניח תפילין, אך לא ידע כיצד מניחים. הרבי אמר לו: "הבחורים יראו לך". בתקופה הראשונה, הוא היה מגיע ל-770 והרב בערל יוניק היה מראה לו כיצד מניחים.

ובפרשת ויגש, (את התאריך הזה אני זוכר) הוא עשה סעודת הודיה ב 770 והרבי יצא להתוועדות לזמן קצר, אז אנשים דיברו על זה. שאלה: התפעלו מזה? תשובה: היו שהתפעלו יותר והיו שהתפעלו פחות...

גאווה? כמו עשרה סנט בעסקה של מיליון

את המעשה הבא סיפר הרבי לרב חודקוב, ומשם נודע לרב יואל כהן: רב אחד שאל את הרבי: "אני מוסר שיעור, וכולם משבחים אותי על זה. איך מתמודדים עם הגאווה?".

והרבי ענה לו במשל של אדם שביצע עסקה מסוימת, והיה אמור להרוויח ממנה מליון דולר, אך מלבד המיליון ירוויח גם באופן צדדי 10 סנט. "בשעת העסקה, ברור שהוא לא יחשוב על העשרה סנט", הסביר הרבי. "גם כאן, בשעה שמזכה רבים אין לו לחשוב על זוטות כאלו".

והוסיף הרי"כ: כמה ימים אח"כ היתה התוועדות ב 770 וסיפרתי את הסיפור, ופתאום קם אחד מהשומעים ואמר: הרבי לא אמר דיים אלא ניקל (מטבע של חמש סנט)...

כך הציל אביו של ר' יואל את ר' שמחה גורדצקי

אמא שלי [ע"ה] ספרה לי, שבעיירה שלה היו כל כך מייקרים את הימים שבחורים היו באים לבית לאכול 'טעג' והיא זוכרת שהיו רוחצים את הרצפה פעמים בשבוע פעם ראשונה לכבוד שבת ופעם שניה לכבוד הבחור שמגיע.

ר' שמחה גורדצקי היה אדם מיוחד. כשיצא מהמאסר ופגש עם אבא שלי, הדבר הראשון שאמר לו היה: "זה שבזכותו ניצל". מה היה? הוא היה שליח בבוכרה וכשתפסו אותו עינו אותו כדי שיודה, אבל הוא ידע שאחרי שיודה יהיו לו עינויים קשים יותר ולכן התעקש שלא להודות.

תלמידיו של ר' שמחה, שידעו על מצבו סיפרו זאת לאבי והוא כתב זאת לרבי. ר' שמחה סיפר שבשלב מסוים, כשהרגיש שאינו יכול עוד, נרדם ואבא שלי בא אליו בחלום ואמר לו: תתעודד ותצליח כתבתי לרבי ובזכות זה הוא הצליח להחזיק מעמד.

אמו של הרבי וגירסאות הניגונים

אומרים שהרבי היה בעל מנגן גדול, פשוט בגשמיות. כך היו כל משפחת ינובסקי.

אמו של הרבי (הרבנית חנה ע"ה) מאוד אהבה ניגונים, היא התגוררה ברחוב פרזידנט על קינגסטון. היא היתה יוצאת לטיול מפעם לפעם. לאן היה הטיול? עד רחוב קינגסטון… זה הכל.

לפעמים כשהיא היתה רואה אותי ברחוב, היתה שואלת אותי "אתה מכיר את הניגון הזה? ואיך הולך הניגון הזה?" וכן נוסחאות (!) בניגונים. כך באמצע הטיול היא נזכרה. ושלא לדבר מה היה בבית. פעם היא שאלה אותי אם אני מכיר את הניגון "אתה הבדלת" והתחלתי לנגן והיא אמרה לי: שזה נוסח אחר, והיא שמעה בנוסח שונה… ובאמת אני שמעתי עוד נוסח בזה.

דודי ר' אברהם דוד ינובסקי היה גם-כן בעל מנגן. הוא היה אחיין של ר' מאיר שלמה ינובסקי (הסבא של הרבי) שהיה ידוע כבעל מנגן גדול. הניגון שמנגן אינו ניגון שהוא המציא.

ט"ז בשבט תש"ע