ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
הרב אקסלרוד על רקע המכתב
הרב אקסלרוד על רקע המכתב צילום: ארכיון שטורעם
הרב גדליה אקסלרוד: "להטיל נידוי על זמרוני ציק"

הרב גדליה אקסלרוד, מחשובי רבני חב"ד בארץ-הקודש ורבה של קהילת חב"ד בחיפה מפרסם מכתב חריף שבמרכזו התייחסות למעלליו של זימרוני ציק, המשמש יו"ר "האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה" בבת-ים ● "על פי הלכה צריך להטיל עליו חרם ונידוי אם לא יחזור בו ולהוציאו מקהל אנ"ש ועל כן אני קורא בזה מלב קרוע ומורתח סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה", כותב
כתב שטורעם
להלן המכתב המלא:

קריאה לאנ"ש שיחיו לאוי"ט

בעניין הכנס, שרוצה מר זמרוני ציק לקיים, בט' שבט ש.ז. באודיטוריום באוניברסיטה ת"א הריני בזה בהמשך למכתבי מאתמול ליידע את הציבור שדברתי היום עם שנים מחשובי אנ"ש שליט"א והם אמרו לי אישית ששמעו בעצמם ממר זמרוני הנ"ל שנוהג לאכול בעשרה בטבת ובצומות שקבעו חז"ל וכאשר שואלים אותו כיצד לנהוג אינו מורה לעשות כמוהו אלא מפנה לשיחות ק' לעיין בהם לדעת מה לעשות רח"ל.

כן ביטל רח"ל את סי' קל"א בשו"א או"ח דיני נפילת אפים מסדר התפלה שלו ועיקר יסוד שטתו היא שלא רב קובע אצלו ולא השו"ע.

ידוע לי אישית שהשקפתו בענין האמונה באחדות ה' ית' יש בה מינות ואפיקורסות כהשקפתו של מר שמואל פרומר שהוא חבר קרוב אליו.

ומכיון שנמשכים אחריו מאנ"ש ויש שהתדרדרו למטה למטה הרי הוא בבחי' מחטיא את הרבים והוא האוייב הגדול ביותר של מלך המשיח.

דרכו היא ממש כדרך כת שבתי צבי שר"י ואחריתו מי ישורנו.

על פי הלכה צריך להטיל עליו חרם ונידוי אם לא יחזור בו ולהוציאו מקהל אנ"ש ועל כן אני קורא בזה מלב קרוע ומורתח סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם.

וח"ו מלהשתתף בכינוס הנ"ל שהוא ההיפך מכינוסם של צדיקים.

מכיון שאף רב אינו משתתף בכינוס שלו הזמין את הרב החסיד הנעלה הרב קלמנסון שליט"א מארה"ב לנאום בכינוס ואני פונה אליו בזה להדיר רגליו מהכנס ויקבל שכר גדול על הפרישה.

ואסיים בתפלה ואמונה בהתגלות מלך המשיח מיד ממש יבוא ויגאלנו מלך ביפיו תחזינה עינינו

באעה"ח יום הנ"ל, הרב גדליה אקסלרוד.
ו' בשבט תש"ע