ב"ה יום רביעי, כ" מנחם-אב תשע"ט | 21.08.19
היכל נוקיה במבט מלמעלה
היכל נוקיה במבט מלמעלה
בי' שבט: כינוס ארצי לילדים

רשת 'אהלי יוסף יצחק' תערוך כינוס מיוחד לילדי צבאות-השם בהיכל נוקיה בת"א. הנהלת הרשת: אירוע בסדר גודל כזה לא התקיים שנים (בארץ)
אתר הרשת

לאור קריאתו והוראתו של הרבי להנהלת ה'רשת', לכנס את ילדי צבאות-השם ביום י' שבט - יערך כינוס ארצי בהשתתפות אלפי תלמידים ותלמידות הלומדים במוסדות חב"ד מרחבי הארץ. הכינוס ייערך ערב יום ההילולא יו"ד שבט בהיכל הספורט 'נוקיה' בתל-אביב, כך מדווח אתר האינטרנט של רשת 'אהלי יוסף יצחק'.

סמנכ"ל ה'רשת' ר' שמואל ביסטריצקי מוסר שאירוע בסדר גודל זה נערך לאחרונה לפני עשרים-וחמש שנה, כאשר מניין הילדים עמד אז על מאות בודדות של ילדים, היום, כאשר מניין הילדים מתקרב לרבבה יש צורך להשתמש באצטדיון הגדול ביותר בישראל.

הרב ישראל בוטמן מנהל ה'רשת' סיפר לכתב האתר שבאירוע ישתתפו בעז"ה למעלה מ-8,000 ילדים שיגיעו מכל רחבי הארץ. באירוע תתקיים תוכנית מיוחדת עם המחנך הרב נפתלי רוט ובמהלכה ילמדו הילדים אודות מורשתו ודרכו של הרבי הקודם, ישתתפו בהתוועדות פעילה לכבוד יום הבהיר י' שבט וישולבו תוכניות מולטימדיה אשר יוכנו על-ידי בתי- הספר השונים.

ב'אגרות-קודש' רבות כותב הרבי אודות חשיבות כינוס זה ואף כותב "ובל"נ אעורר את אנ"ש שי' להשתתף בהוצאות הכינוס".

מצו"ב מכתבי הרבי אודות כינוס זה:

"בודאי למותר לעוררו על ההשתדלות המתאימה בארגון כנוס יום ההילולא יוד' שבט הבע"ל, ושישתתפו בזה כל בתי הספר, וע"י הכנה מראש לנצל את הכנוס בכל האפשרי, והשי"ת יצליחם" (אגרת ד'סט).

"במענה על מכתבו ממוצש"ק, נהניתי לקרות בו שהתחילו כבר בהכנות לערכית כינוס תלמידים-ות הרשת ביום ההילולא ומסדרים זה בכפר חב"ד, ויה"ר שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד. ואפשר כדאי לעשות תמונה כללית (כמובן תלמידים לחוד ותלמידות לחוד) שגם עי"ז תתוסף קנאת סופרים המרבה חכמה, אף שמובן שאינו הכרח. ובל"נ אעורר את אנ"ש שי' להשתתף בהוצאות הכנוס והשי"ת יצליחו למלאות תפקידו גם בזה" (אגרת ד'עח).

ט"ז בטבת תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
1
1. באירוע ילמדו אודות הרבי הקודם
י שבט הוא יום קבלת הנשיאות.
הרבי אומר בשיחה שב' ניסן הוא יום ההסתלקות של הרבי הרש"ב אבל בשבילנו חסידי הרבי הריי"צ ב' ניסן הוא יום קבלת הנשיאות.
ואידך זיל גמור
י"ז בטבת תשס"ו