ב"ה ערב ש"ק, כ"ב מנחם-אב תשע"ט | 23.08.19
הרב חדקוב בתפקידו לצד הרבי
הרב חדקוב בתפקידו לצד הרבי
ספר חדש על הרב חדקוב

היום, ג' אייר, במלאות 15 שנים לפטירתו של המזכיר הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב ע"ה, יוצא לאור ספר חדש • קטעים נבחרים מקורות חייו
מערכת שטורעם

היום, ג' אייר, מלאו 15 שנים לפטירתו של הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב ע"ה, מזכירו הראשי של הרבי. לכבוד תאריך זה, יוצא לאור ספר חדש, ואנו מפרסמים כאן קטעים נבחרים מתוך קורות חייו:

"הרב חיים מרדכי אייזיק חודקוב, מזכירו הראשי של הרבי למעלה מ-40 שנה, נולד בעיירה הרוסית ביישנקוביץ בשנת 1902 לאביו הרב הגאון ר' שלום ישראל, נצר לחסידי חב"ד ולאמו חוה טריינא חודקוב.

"בגיל שנתיים משפחתו עברה לריגא, לטביה, שם התחנך תחת הגאון הרב יואל ברנצ'יק. כבחור הוא החל להפיץ תורה ויהדות. הרה"ח ר' מרדכי דובין עודדו לנצל את כשרונותיו המבריקים לחינוך ילדי ישראל.

הוא הי' אחראי על "תפארת בחורים" בתקופת מלחמת עולם הראשונה, מיסודו של הרב ברנצ'יק, כשהוא מחנך את נוער הפליטים מרוסיה ליהדות, במסגרת שיעורי ערב של הלכה ומשניות.

מגיל 18 שימש הרב חודקוב כמנהל בית הספר "תורה ודרך ארץ" וניהל אותו כמחנך בקי וותיק. תלמידו, הרב אברהם גודין סיפר על מסירתו הרבה של מנהלו האהוב לחינוך, כיצד השקיע שעות רבות מחוץ למסגרת העבודה, דאג באופן אישי לחינוך של כל אחד וסייע לכל תלמיד במצטרך לו.

הורים רבים רשמו את ילדיהם לבית ספר ושמו הטוב הלך לפניו. סניפים רבים נפתחו תחת הנהלתו הברוכה.

במקרה אחד, חסיד חב"ד רצה להעביר את בתו מבית הספר כדי שהיא תקבל תעודה יותר מקובלת, הרבי הריי"צ הורה להחזירה לבית ספר תורה ודרך ארץ.

הרב חודקוב התמנה כחבר במשרד החינוך העירוני, ודאג להכרה רשמית של המוסדות. כמו"כ הוא דירבן את המורים ללמוד ולהשתלם בנושאי חינוך.

המהפך בחינוך יהודי אירע כאשר הרבי הריי"צ הגיע לריגא בשנת תרפ"ז, ונוסד "אחות התמימים". הרב חודקוב זכה לראות את הרבי בפרשת נח, תרפ"ז, פגישה שעתידה להתיר את רושמה ולשנות את מהלך חייו של הרב חודקוב. למרות שהוא לא הירבה לספר על עצמו, הוא תיאר את פגישתו הראשונה עם הרבי, כיצד הוא נכנס לביתו של הרבי הריי"צ, וראה את ה"אורח מיקטרינסלאב" אומר "ויתן לך", אוחז את הסיחור בשתי ידיו ואומר את הנוסח בשקט ובפשטות. המראה "לקח " אותו, והוא הצהיר שהוא ראה את האמת בהתגלמותה.

נדבך נוסף בהתקשרות של הרב חודקוב לרבי אירע בתרצ"ה, כאשר הוא ביקר את הרבי בווארשא. הרבי אמר מאמר חסידות לקבוצה של ארבעה אנשים, שנסוב על ענין ההשגחה הפרטית. ביחידות לאחר מכן הרבי ציין שהמאמר יהיה לו לתועלת. הרב חודקוב חזר על סיפור זה בלי לפרט, אולם היה ברור ממילותיו של הרבי שהוא יהיה מקושר לחתנו באופן יוצא דופן.

הרב חודקוב ורעייתו הגיעו לארה"ב עם הרבי הריי"צ, וכבר בשהותו באונייה, הרבי רקם את תכניתו להדפסת והפצת חומר יהודי בארה"ב תחת הסיסמה "אמריקה איז ניט אנדערש" (אמריקה איננה שונה). הרב חודקוב התמנה על ידי הרבי הריי"צ למנהל מרכז לענייני חינוך, מחנה ישראל, וקה"ת בשנת תש"ב. כל זה תחת יו"ר המוסדות, חתנו של הרבי הריי"צ, הרבי.

כאשר הרבי קיבל על עצמו את הנשיאות, הרב חודקוב התמנה כראש המזכירות, ולאחר מכן ליו"ר אגו"ח. מזכיר הרבי הרב בנימין קליין סיפר שהוא מיעט לספר על עצמו, אלא אם רצה להעביר מסר מסוים. הרבי נהג לעיתים לשלוח אליו אנשים עם שאלות בחינוך.

בתוקף תפקידו כמזכיר, הרב חודקוב היה מכניס אנשים ליחידות, ולפעמים גם דואג שיצאו מחדרו הק' של הרבי כאשר היחידות התארכה. בלילות יחידות הוא נהג להכניס את רשימת הנכנסים לרבי בתחילת הערב, ולקבל הוראות מהרבי בסיום. הוא היה בעל סוד, נאמן, מייקר את הזמן.

לעולם לא העביר מענה של הרבי לאחר מאשר הכותב, גם לא בן או בת זוג. הרב חודקוב היה מיזוג של מידות; מנהיג אך וותרן, מקושר אך משתמש בשכלו הישר, יצירתי ובו בזמן חיל נאמן, מקפיד ומהדר בהלכה, מסייע לזולת, מדריך שלוחים מתחילים לגבי תפקידם בשליחות במסירות ועוד.

הרב חודקוב נפטר לאחר מחלה קצרה בליל שבת קודש, ג' אייר, תשנ"ג. יהי זכרו ברוך.

ג' באייר תשס"ח
על המשמר, בהתוועדות
על המשמר, בהתוועדות
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. מבקש
אפשר לראות צילום של שער הספר?
ג' באייר תשס"ח
2. zadyhodakov@gmail.com
I have lots of information about Rabbi Hodakov, who do i contact about this book? you can contact me at zadyhodakov@gmail.com
ד' באייר תשס"ח