ב"ה יום ראשון, ו' אייר תשפ"א | 18.04.21
"הרבי תכנן את מהלכי המשפט"

לקראת ה' טבת, קיימה מערכת 'שטורעם' שיחה מרתקת, מקיפה ונדירה, עם עורך הדין נתן לוין, שחושף שורת פרטים מרתקים (ראיון)
מערכת שטורעם

זה החל בחורף תשמ"ה, והתברר כפרשיה סבוכה. קטרוג של ממש. גניבה מהספרייה השמורה של חסידות חב"ד לובשת ממדים של ערעור על בעלות. תנועת חב"ד יוצאת למאבק בבית המשפט הפדרלי של ניו-יורק. המטרה: להנחיל במוחו של שופט שאינו יהודי מונחים חסידיים עדינים ומורכבים. סוללת עורכי דין מובחרים ניצבת לאתגר.

שנתיים של תהפוכות ותפילות, מתח ומאבקים חוזרים ונשנים מטביעות את חותמן על חסידות חב"ד. כיום הן מורכבות בעיקר משתי מילים שהפכו לאבן דרך באוצר המילים החב"די – "דידן נצח".

לקראת ה' טבת, וערב לפני ההתוועדות המרכזית בה ינאם בכפר חב"ד, קיימה מערכת "שטורעם" ראיון נדיר ומקיף עם אחד האנשים שלזכותם יש לזקוף את סיסמת הניצחון הזו. עורך-דין מבריק שהטיל את כל כישוריו כדי ש"ה' טבת" יהיה "יום הבהיר", כדי ש"דידן נצח" יהפוך מתפילה לקריאת שמחה. בשיחה מיוחדת שקיימנו עמו, הערב בביתו, עורך הדין נתן לוין חושף בראיון ל'שטורעם' פרטים מרתקים סביב פרשת הספרים.

עו"ד לוין, בפתיחת הראיון רצינו לשאול אותך, איך נוצר הקשר בינך לבין אגו"ח, וכיצד התחלת להיות מעורב במשפט הספרים?

"הייתי מעורב במספר משפטים עבור חב"ד לפני משפט הספרים, וכאשר החל כל הענין קיבלתי טלפון מהרב קרינסקי. הוא הגיע למשרדי בוושינגטון והסביר לי על מה מדובר. שוחחנו על כל האפשרויות, מה הסיכוים להצליח וכיצד לפעול בנידון".

איך היית מגדיר או אולי משווה את המשפט הזה מול תיקים אחרים שניהלת לפני ואחרי?

"יש לי מזל שבקרירה שלי כעו"ד כבר יצא לי לנהל מספר משפטים מעניינים מאד. ניהלתי משפטים בבית המשפט העליון עבור נושאים הקשורים ליהודים.

ניהלתי 27 משפטים בבית משפט העליון שאחד מהם הי' עבור חב"ד, בנוגע להצבת מנורה בשטח ציבורי. אך אין ספק שמשפט הספרים היה אחד המשפטים המעניינים ביותר שניהלתי".

נגשת למשפט כעו"ד או כחסיד?

"אני לא חסיד. אני נגשתי למשפט בהחלט כעורך דין. הגם שמאז שנבחרתי להיות העו"ד במשפט הספרים הוזמנתי פעמים רבות להשתתף בהתוועדויות של הרבי, ואני תומך מאד בחב"ד, משפחתי הייתה קרובה לחב"ד כל הזמן, לאבי היו קשרים הדוקים עם הרבי.

הרבי אמר באותה תקופה לאנשים שהיו קשורים במשפט, ולאחר זמן נודע לי, שהתבטא בקשר אלי בסגנון: תן לעורך דין להיות עורך דין, אל תעשה ממנו חסיד".

היות והמשפט הזה הוא לא שגרתי, האם באיזה שהוא שלב במשפט חשת נקודת שבר ואמרת לעצמך: העניין אבוד, או שלאורך כל הדרך היית בטוח בנצחון?

"אין משפט שבו אתה בטוח שתנצח, גם אם יש לך אמונה שלימה ובטחון גמור. למרבה הצער במערכת המשפטית בארה"ב ישנם שופטים שונים. יכול להיות שגם אם הצדק איתך, ואין לך סייעתא דשמייא אתה תפסיד. לכן היינו מודאגים כל הזמן".

הייתם מודאגים מי יהיה השופט?

"למען האמת השופט נבחר מיד כשהוגשה התביעה. כך זה עובד, באופן אוטמטי בבית משפט פדרלי ממנים שופט מיד בהגשת התביעה. מהרגע הראשון ידענו שמדובר בשופט סיפטון.

ביום הראשון שנכנסנו לבית המשפט לקבל צו עיכוב למכירת הספרים השופט סיפטון היה בחופש. במקומו היה שופט אחר, יהודי, בשם ליאו גלזר, והוא זה שהוציא את צו העיכוב הראשון. הוא שאל אותנו מדוע הגענו לערכאות ולא התדיינו בבית דין רבני. השבנו לו שמבחינתנו ברגע שיהיה צו מניעה למכירת הספרים נהיה מוכנים לדון בבית דין רבני. אך הצד שכנגד לא הסכים ואמר שרוצה לדון בערכאות".

האם היו אפיזודות מעניינות הקשורות למשפט שלא פורסמו עד עתה?

"אינני יודע מה פורסם ומה לא פורסם".

האם יש משהו בולט במשפט שאינך שוכח עד היום?

"היו מספר אנקדוטות במהלך המשפט, אבל דבר בולט מאד שאני זוכר הוא שהיה זה המשפט בו היה הכי הרבה קהל מכל המשפטים שניהלתי אי פעם. כבר ניהלתי משפטים בפרופיל גבוה מאד מבחינת העניין לציבור, אבל האולם מעולם לא היה כל כך מלא. זה המשפט היחידי שפשוט כל כסא בו היה תפוס".

מי היו בקהל? חסידי חב"ד?

"לא רק, היו מספר שורות שגם הצד שכנגד הזמין קהל, אבל היו בהחלט מספר אוטובוסים שהגיעו מלאים בחסידי חב"ד.

לקראת סיום המשפט, כאשר הצד שכנגד ראה שהוא הולך להפסיד היה פעם שהם התלוננו על כך שהקהל יושב באופן נפרד, נשים לחוד וגברים לחוד, הם טענו שזה אפליה על רקע בין המינים, וכי הדבר אינו תואם את רוחה של אמריקה.

השופט כעס עליהם ואמר להם שכל אחד ישב היכן שנוח לו. זה שהקהל בחר לשבת באופן נפרד זו בחירה שלו, וכל אחד ישב היכן שהוא רוצה ללא כפיה".

היו לך שיחות אישיות עם הרבנית גם כן?

"כן, לפני שקבלנו ממנה הצהרה בעדות".

מה הייתה התרשמותך?

"הרבנית הייתה אשה אצילית ומרשימה".

יש משפט מפורסם שמיוחס לרבנית במשפט הספרים ש"בעלי ואבי שייכים לחסידים", אומרים שמשפט זה היה משפט מפתח בנצחון...

"כן, זו הייתה אמירה מפורסמת של הרבנית, כאשר רצו שתאמר שהספריה שייכת לרבי באופן אישי היא השיבה שהרבי שייך גם כן לחב"ד".

האם נפגשת עם הרבי ביחידות והאם הוא הציע מהלכים מסוימים במשפט?

"כן, הייתי מופתע לראות עד כמה הרבי מתמצה בהליכי המשפט. הוא קרא היטב את כל התמלילים והשיחות שהיו לנו עם השופט קודם לכן, וכאשר נפגשנו אתו לא היינו זקוקים להסביר שוב מה קורה. רק דיברנו על תכנון המהלכים בעתיד".

הרישיון לאי הופעתו של הרבי בבית-המשפט היה קשה להשגה?

"מעולם לא עלה הנושא הזה לדיון, זה כלל לא היה שאלה. השאלה הייתה אם הרבי צריך להופיע אצל עורך דין כדי למסור הצהרה בעדות והיה פרק זמן שהצד השני דרש שנעמוד בו. אנחנו, עורכי הדין, התנגדנו לזה ובאחת הפגישות עם הרבי אף העלנו את הנושא לדיון. הרבי התייחס בביטול להצעה, ובאמת, לבסוף הצד השני משך בחזרה את דרישתו".

אני מניח שהעיסוק במשפט השפיע עליך, בשונה משאר המשפטים שעסקת בהם.

"בהחלט. זה נתן לי תחושת סיפוק בזה שאני זכיתי לייצג את הרבי. למשפט הקשה הזה נעזרתי רבות בלימודים שרכשתי בנערותי בישיבה, ובשפת האידיש ששגורה על לשוני. באף משפט אחר לא נזקקתי לזה. במהלך המשפט הרב חיים ליברמן דיבר באידיש ותורגם על ידי מתורגמן, אבל אני הבנתי היטב את דבריו גם בלא 'ממוצע'.

הצד השני, למשל, הטיסו במיוחד את הפרופסור שילה, מומחה למשפט העברי כדי שיוכיח כי הספרייה לא עברה קניין מרשות הרבי לחסידים, אך אני השבתי לו באותו מטבע תוך שאני מפנה אותו לדברי הגמ' "אמירה להקדש כמסירה להדיוט". אחרי ששמע את הדברים הללו, נאלץ להודות בטעותו".

במילים אחרות, העובדה שלמדת בישיבה סייעה לניצחון במשפט.

"אינני יודע אם ניתן לומר כך, אך אני חש סיפוק רב שהצלחתי לבטל את דבריו. זה היה דבר בלתי צפוי. ביום בהיר הם מודיעים כי בידם מומחה למשפט העברי. אפילו את שמו לא ידענו. רק ביום המשפט נפגשנו איתו. אני זוכר שאימצתי היטב את זכרוני כדי לחדד את הראיה שכנגד, ובסוף, ת"ל, הצלחתי".

אחרי הפסק דין שוחחת עם הרבי על הניצחון פנים אל פנים?

"אינני זוכר בדיוק האם זה היה סמוך לניצחון, אך שוחחתי פעמים אחדות על-כך בחלוקת דולרים".

היית מעורב בערעור שהוגש לאחר מכן.

"אכן, ואף כתבתי את הסיכום מצד התביעה".

נעבור לשאלה אקטואלית יותר: בימים אלה אתה עוסק במשפט הספרים שנותרו ברוסיה, האם לדעתך צריך לעסוק בנושא בפומבי או להשאיר את המגעים בחשאי?

"שנים ארוכות ניסו גורמים שונים לעסוק בשחרור הספרים בחשאי. אני לא הייתי מעורב באותם מהלכים. הם פנו לנשיא גורבצ'וב ולנשיא ארה"ב דאז רייגן, אך לאחר שנפסק כי ניתן לתבוע מדינה זרה העניין הוקל, לאחר התקדים המשפט הועבר לקליפורניה".

יש סיכוי לניצחון במשפט הזה?

"קשה לי להעריך עד כמה יש סיכוי, כנראה שכן. לא ברור מה תהינה התוצאות".

בהשוואה למשפט הספרים המקורי, אלו מהמשפטים קשה יותר?

"מדוברים במשפטים שונים. אינני יודע אם ניתן להגדיר זאת כקל או קשה אך זה שונה. ההבדל ברור: בה' טבת היה מדובר במחלוקת פנימית במשפחה אחת. כאן מדובר בתביעה נגד מדינה זרה, מה שהופך את המשפט למסובך יותר. אני מאמין, שבסייעתא דשמיא ובהרבה מאמץ נוכל להגיע לתוצאות טובות".

הראיון התקיים על ידי מערכת 'שטורעם' באנגלית ותורגם לעברית.

ג' בטבת תשס"ו
 
 
עו"ד לוין בראיון הערב ל'שטורעם'
עו"ד לוין בראיון הערב ל'שטורעם'
 
הגב לכתבה

תגובות
5
1. the best
shturem you guys are graet
ד' בטבת תשס"ו
2. ראיון מרתק, כל הכבוד
כל הכבוד לשטורעם
ד' בטבת תשס"ו
3. בעז"ה ינצחו גם ברוסיה
ומה עם 'טראכאט גוט ועעט זיין גוט'?
ד' בטבת תשס"ו
4. י"ג כסלו
מדבריו משמע שביג כסלו לא היה שום אורע משמעותי.
ד' בטבת תשס"ו
5. תפלה עושה מחצה
לנסות אולי שהעו"ד בעצמו יופיע בציון ולבקש בתפלה להצלחה .
ד' בטבת תשס"ו