ב"ה ערב ש"ק, י"א כסלו תשפ"א | 27.11.20
זכרו את הרב - מינו את הבן

אמש התקיימה התוועדות במלאות 'שלושים' לרב משה אשכנזי ע"ה, בהשתתפות מד"א דכפר חב"ד, ובנו, ממלא מקומו הרב חיים אשכנזי
מערכת שטורעם

קרוב ליובל שנים שימש הרב משה ע"ה אשכנזי כרב קהילת אנ"ש בת"א ורב בית כנסת חב"ד המיתולוגי ברחוב נחלת בנימין, שראה במשך שנותיו הרבות דורות של חסידים, מסלתה ושמנה של חסידות חב"ד שהגיעה לארה"ק. הרב אשכנזי נשלח – ע"י הרבי, למלא את מקום חותנו הדגול הרב אליעזר קרסיק ע"ה, ברבנות בבית הכנסת, ובשאר תפקידיו הציבוריים בניהול ענייני חב"ד בארה"ק, במסגרת אגוח"ח והנהלת ישיבות תומכי תמימים.

בליל סיום ה'שלושים' התכנסו בבית הכנסת, המתפללים, אנ"ש מתל אביב, ובני משפחת אשכנזי העניפה, להתוועדות מיוחדת ומרגשת.

לא קל להתוועד בבית הכנסת, בלי לראות את ר' משה, וקשה מאד, כפי שהתבטאו כל הדוברים, לדבר על ר' משה בלשון עבר, אך לכולם ברור כי רצונו של הנפטר, הוא שהשליחות אותה הטיל עליו הרבי, תימשך ביתר שאת וביתר עוז.

את ההתוועדות הנחה גבאי ביהכנ"ס הרב בועז סגל  שיחי', אשר הזמין את ראשון הדוברים, הגבאי הראשי ומשפיע ביהכנ"ס הר' שלום בער שיחי' בוטמן. הר' בוטמן הזכיר בדבריו את מעלותיו של ר' משה ע"ה, ואת יחודו של ביהכנ"ס, בו התפללו גדולי החסידים בדורות הקודמים. הוא הזכיר את רצונו של הרב ע"ה כי השליחות והרבנות ימשיכו ע"י בני משפחתו, והודיע על החלטת מתפללי ביהכנ"ס למנות כממלא מקומו כרב בית הכנסת את בנו הרב חיים אשכנזי שליט"א. הר' בוטמן הגיש כתב רבנות חתום ע"י מתפללי ביהכנ"ס, ואיחל לרב החדש כי 'יאריך ימים על ממלכתו' וינהל את הקהילה עד להתגלות.

התרגשות רבה שררה בקהל, ולאחר שנגשו כולם לאחל מזל טוב, ולברך את הרב החדש, הגיע תורו לשאת דברים.

"מעולם לא חשבתי לקבל על עצמי תפקיד של רבנות, מחשבה זו הייתה רחוקה ממני" – פתח הרב חיים אשכנזי שליט"א בדבריו, וכל מכריו יודעים עד כמה זה נכון, "אולם זה היה רצונו של אבא, אותו הוא הביע בכמה וכמה שיחות", הרב אשכנזי המשיך בדבריו, תוך שהוא מתאר את רבנותו של אביו ע"ה, ואת תפקידו של הרב בקהילת חב"ד בכלל, וכדרכו של רב חסידי, נוכחו כל המשתתפים בהתוועדות לדעת, עד כמה  חקוקה אצלו העובדה כי לא כבוד או מעמד עומדים בבסיס התפקיד, אלא ההתמסרות לבצע את הרצון העליון, רצונו של הרבי.

אחריו הוזמן לשאת דברים האח הבכור – רבה של כפר חב"ד הרב מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א. הרב אשכנזי הפליג בזכרונות אודות בית הכנסת והקהילה בת"א, ובהמשך, בירך את אחיו הרב הנבחר, תוך שהוא חולק מעט מנסיונו וההוראות שקיבל בתור רב בכפר חב"ד.

הדובר הבא היה השליח בת"א, הרב יוסף שמואל גריליצקי, אשר הרב משה אשכנזי ע"ה עודד אותו וסייע לו ככל יכולתו. הרב גערילצקי חלק עם הקהל הנרגש נקודות וסיפורים שרשם לעצמו משנים רבות של נסיעות, פגישות ופעילות עם הרב משה ע"ה. בין הדברים סיפר כיצד פעם, כאשר מסיבה כלשהי הוטחו בו ובר' משה ע"ה עלבונות, הגיב אח"כ הרב: "ברוך ה' שזכיתי לסבול בזיונות עבור ליובאוויטש", בסיום דבריו בירך השליח את הרב הנכנס בהצלחה בתפקידו הרם כממלא מקום אביו ע"ה.

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי, שליח הרבי וראש ישיבת חסידי חב"ד בצפת, חתנו של הר' אשכנזי ע"ה, התעכב בדבריו על העובדה כי חותנו ראה את תפקידו כרב הקהילה בביהכנ"ס בתור שליחות של הרבי, ובתוקף כך פעל למען הגעתו של השליח לעיר וסייע לו כל העת, וכך לאורך כל השנים בהן שימש כרב הקהילה.

הרב יוסף גינזבורג, ראש ישיבת חב"ד ברמת אביב, סיפר מעט על מה שזכה לחוות במחיצת הרב משה ע"ה, הזכיר את עמידתו בתוקף על כל ענייני ליובאוויטש ללא כחל ושרק, והביע את ברכתו וברכת הקהילה, לבנו ממלא מקומו הרב חיים שליט"א.

'המעשה הוא העיקר' – הנכד הרב אלכסנד סענדר ווילשאסנקי עורר על רצונו העז של הסבא, שילמדו תורה בשקידה והתמדה, כפי שעשה כל ימי חייו, ועל החובה והזכות של כל בני המשפחה והקהילה ללכת בדרך זו, והזכיר אודות החלטת בני המשפחה לחלק ולסיים את כל הש"ס במשך השנה.

משתתפי ההתוועדות זכו לחוויה מרגשת של לימוד והתעוררות לאור דמותו של הרב משה אשכנזי ע"ה בבחינת 'והחי ייתן אל לבו', ולא פחות חשוב מכך הבשורה כי השלשלת נמשכת כרצונו הק' של הרבי, והדור השלישי של הרבנות – הרב חיים שליט"א, ימלא בעז"ה את מקום אביו וסבו, לתפארת ביהכנ"ס וחסידי חב"ד בת"א.

נוסח כתב התמנות

בית הכנסת מרכז חב"ד
רח' נחלת בנימין 23
תל אביב

ב"ה

אנו החתומים מטה מתפללי בית הכנסת מרכז חב"ד בת"א, התאספנו עם משפחת אשכנזי העניפה, לציין את יום השלושים לעלותה לשמי רום של נשמת הרב החסיד אי"א ר' משה ז"ל אשכנזי.

קרוב ליובל שנים כיהן הרה"ח ר' משה ז"ל כרבו של בית הכנסת הנ"ל כממלא מקומו של חותנו הרב החסיד ר' חיים אליעזר ז"ל קרסיק.

הרה"ח ר' משה ז"ל הנהיג את קהילתנו מתוך מסירות ונאמנות ומתוך אחדות וקירוב לבבות, והי' רועה נאמן לקהילתו – קהילתנו.

בן יכבד אב. בנו הרה"ח ר' חיים שי' נעתר לבקשת אביו ז"ל לקבל על עצמו את המשך כהונתו שלו ושל חמיו ז"ל ולמלא את מקומם כרבו של בית הכנסת.

אי לזאת, כולנו כאיש אחד ובדיעה אחת הסכמנו למנות את בנו הרב חיים שי' כממלא מקומם של אביו וסבו ז"ל בבית הכנסת.

מתוך אחדות דעות אנו מברכים אותו שיאריך ימים על ממלכתו, ובחסדי השי"ת יצליח לנהל את עדתנו על מבועי התורה והחסידות מתוך אחדות אמיתית עדי נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן למטה בגוף והוא יגאלנו.

 

כ"ד בשבט תשס"ז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
8
1. תפרסמו את כל החתימות
למה לא לפרסם את החתימות של בני הקהילה?
כ"ד בשבט תשס"ז
2. מתפלא עליכם
אתם עוזרים ותומכים במיוני הפוליטי שנועד לחזק את וילשאנסקי זימרוני וחבורתם?
כ"ד בשבט תשס"ז
3. ל1
התשובה היא "כי "רבים" הם ואי אפשר לפורטום" והמ"י
כ"ד בשבט תשס"ז
4. רב בית הכנסת !!!!
רב בית הכנסת (המונה כמנין וחצי מתפללים שמתוכם בודדים מאנ"ש. סגל, לוין, רייכמן הבן, מנקה ליפסקר, שלום בוטמן, ועוד 3 בע"ת מקורבים דבש, צוקרניק וקפלן) ותו לא
כ"ד בשבט תשס"ז
5. מתפלא על המתפלא
"מינוי פוליטי"? האמנם? האם הר' חיים אינו בנו של הר' משה ע"ה? ע"י מי מונה ר' משה, אתם זוכרים? אין גבול לחוצפה? אמנם ישנם מחרחרי ריב וכפויי טובה אשר מנסים לעורר מדנים, לא מובן בדיוק על מה, וכי מישהו התנגד למינוי? אדרבא, יגלה זאת ולא יסתתר מאחורי כינויים שונים.
ובקשר למיעוט מספר המתפללים בביהכנ"ס - אולי היה כדאי שהמרכזים החב"דיים הסמוכים, יפנו לשם את מקורביהם, כעת מסתמא תהייה להם כתובת...
כ"ד בשבט תשס"ז
6. תשובה ל 2
אתה כנראה סובל מבעיה כל שהיא
ר' חיים אשכנזי מונה לממלא מקום של אביו
וזאת לאחר שהרבי מינה את אביו כממלא מקום של סביו

מה הקשר פה לזמרוני וולשאנסקי.
מדובר באדם שמונה גם בגלל שמתפללי בית הכנסת החליטו שהוא המתאים ביות רוגם בגלל שכך רצה אביו
כ"ד בשבט תשס"ז
7. רב קהילת חב"ד תל אביב
שמעתי מאחורי הפרגוד התל האביבי
שכבוד הגאון החסיד הרב יוסף שמואל י. גערליצקי משלוחי כ"ק אדמו"ר לאה"ק, שליח ראשי בתל אביב - יפו, רב בית הכנסת הגדול "גאולת ישראל" ורב מרכז העיר ת"א, מקים ומייסד חיידר חב"ד, גני חב"ד, ישיבת חב"ד, כולל אברכים, כולל 'תפארת לוי"צ', ובתי חב"ד רבים הפזורים בכל ת"א יפו, עומד בפרץ ומקים איגוד רבני ' פיקוח נפש' להשמיע דבר הלכה.

הולך להיבחר גם כרב קהילת חב"ד בעיר ת"א על כל סניפה לאחרי פטירת ידידו -שיבדלחטו"א- הרב אשכנזי שהיה החבר היחיד בהנהלת מרכז חב"ד.
לו נאה ולו יאה.
מה גם שבפועל כבר שנים רבות הוא משמש בתפקיד זה ועכשיו נוסף גם התואר בהסכם כולם(כולל אנ"ש דבביהכ"נ בנחלת בנימין).

וזהו מה שהרב חיים אשכנזי הוכתר רק כרב בית הכנסת
כ"ה בשבט תשס"ז
8. רב הקהילה
אף אחד לא מזלזל בכבודו של הרב גערליצקי שי'
אך אין זה נכון ואין זה מדוייק מה שנכתב כאן לעיל
אכן הרב גערליצקי רוצה שימנו אותו כרב הקהילה.
אך יש לו בעיה עם כך שחברי הקהילה (ברובם) למעט מנהלי בתי חב"ד שכפופים למרותו לא כל כך מעוניינים בדבר.
כ"ה בשבט תשס"ז