ב"ה יום שלישי, י"ט אדר ב' תשע"ט | 26.03.19
נפטר עורך 'המאור'

בעיתון 'המודיע' דווח כי הרה"ג מאיר אמסעל אשר הרבי הגיה שיחות במיוחד עבור הבטאון 'המאור' שבעריכתו נפטר השבוע (כללי)
דוד אבשלום

בסוף השבוע שעבר הלך לבית עולמו בגיל מאה הרה"ג הרב מאיר אמסעל ע"ה מייסדו וערכו של הבטאון התורני 'המאור' קרוב לשישים שנה.

בשנת תש"ח הגיע הרב אמסעל לניו יורק והחל להוציא את גליון 'המאור' אחת לחודש. את הגליון פיארו דברי-תורה והוראה מגדולי הרבנים והאדמו"רים בתקופה ההיא.

ל'שטורעם' נודע כי בסביבות שנות הכ"פים הרבי היה שולח לרב אמסעל מידי פעם שיחות ומאמרים שנאמרו בהתוועדות. יתירה מכך, היו פעמים שהרבי הגיה שיחות והתוועדויות לרב אמסעל עוד לפני שההתוועדויות פורסמו בין החסידים.

יצויין, כי בחוברות 'התקשרות' גליונות; 508, 509 כתב הרב מרדכי מנשה לאופר במדורו 'ניצוצי רבי' שתי רשימות על הרב מאיר אמסעל ועל ירחונו 'המאור'.

מתוך חוברת התקשרות גליון מס' 517;

בקיץ תשכ"ב הגיע הגאון רבי אפרים-אליעזר הכהן יאלעס אב"ד פילדלפיה להשתתף בהתוועדות של הרבי. באותה התוועדות נכח גם הרב הגאון רבי מאיר אמסעל, עורך הירחון התורני 'המאור', והשניים שוחחו ביניהם. הרב יאלעס סיפר לרב אמסעל שתקופה קצרה קודם לכן קיבל מכתב כללי-פרטי מהרבי, מראש-חודש תמוז, ובסופו התייחסות לשאלתו בעניין גודל השמש. הרב אמסעל הפציר בו שישגר לו את המכתב. הלה נענה, ואכן, בראש גיליון קכה פורסם מכתבו של הרבי, וכהקדמה אליו פורסם מכתבו של הרב יאלעס (דרך-אגב, המכתב עצמו נדפס באגרות-קודש כב עמ' רסא-רסב; החלק הכללי-פרטי שם עמ' רס-רסא) בו הוא מתבטא: "..הנני ממלא רצונו, שהוא רצוני, ושולח בזה את המכתב הקדוש של כ"ק אדמו"ר שליט"א. כידוע, צריכים לדייק בכתביו של אד"ש בכל אותיותיו ונקודותיו...".

לקריאת הכתבה המלאה מתוך עיתון 'המודיע', לחצו על התמונות להגדלה.

ב' בשבט תשס"ז
 
 
עיתון 'המאור'
עיתון 'המאור'