ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
עופר האיילים
עופר האיילים צילום: Dean Biggins (U.S. Fish and Wildlife Service)
עופר האילים ואנחנו ■ תובנות חסידיות לפרשת השבוע

מגזין 'עונג חב"ד' מגיש מאמר שבועי תורני ומעמיק, מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס, המבוסס על תורתם של רבותינו נשיאינו זי"ע - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● והשבוע: על הטוב ועל היושר בעיני ה' - תובנות לפרשת לך לך עפ"י דא"ח כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' ● למאמר המלא >>>
גב' רבקה ערנטרוי, ניו-יורק

איהו "עופר האילים" - בחור הארז החסון בישראל העומד על מעמדו ותוקפו?

מעין אותו "עופר" האילים העוצמתי והחסון כ"עופרת" החצובה מה"עפר", עומד לו הבחור בישראל  שנחצב מ"עפר" הארץ בבריאתו ושואב משם את עוצמתו לעמוד מחושל בעוז על מעמדו ותוקפו.

והוא הודף מפניו את כל מי שרק עומד לו מנגד ממש כמו ש"העפר" בחוף הים בולם וחוסם את מי הזעף שלא ישטפוהו וכמו ה"חול" שהמים "חלים" (יראים מלשון חיל ורעדה) מפניו ונעצרים ואינם ממשיכים לזרום עוד.

וממש כמו ש"עופר" האילים העז מטלטל מעליו את כל מי שמבקש לרכב עליו כעל סוס אביר והוא מפילו ארצה במרוצתו הדוהרת למרחקים האדירים ובעודו מקפץ לגבהי ענק וצולל לעמקים הנפערים.

אז מדוע כשנתגלה האלוקים בקריעת ים סוף בתדמית של "עופר" הבחור החזק העומד על מעמדו ותוקפו, "הים ראה וינוס" מעין מנוסת מי החוף לאחור מפני אימת "העפר" החוסם ובולם את המים הנשפכים אליו וכמו אותו "חול" בחוף שהמים נהדפים מפניו היות והם "חלים" ויראים מפניו. מדוע?

האלוקים ברא אותנו מהחול... מהעפר... משם אומנם נשאבת לנו גם מידת העצבות השלילית כ"כ שמקורה גאות ורהב שלא לחוש סיפוק ואושר על העושר הקיים..

אך גם מידה של ענווה מחלחלת אלינו מתוכי העפר שממנו נוצרנו ווהיא זו שמעצימה אותנו שלא לבעוט שאננים אך להעריך את החיים ואת הטוב שהם טומנים בתוכם.

 במידת הענווה נעוץ מקור הגבורה שלנו לכבוש ביצר... למשול בו ולעצור בעדו... לחסום ולבלום שלא לעבור את הגבול... את קו המדידה היות ופגיעה בקו זה הרוחני בעליונים משבשת את המחסום המודד וחוסם את גלי הים מלשטוף ואת נהירת האויב הקם זועף ומבקש לבלוע.

המסוגלות לעצור ברוחינו ולהיות נחושים כמו עופרת ומחושלים כארז... כמו עופר האילים היא סוד העוצמה שלנו לבלום ולחסום את כל חי שנערם עלינו והדבר מבהיר את דברי ה' אל אברהם בברכתו בפרשת לך לך "ושמתי את זרעך כ"עפר הארץ" (פרק י"ג פסוק י"ז) (וכחול אשר על שפת הים בראשית כ"ב י"ז)                     

(עפ"י אור התורה לצמח צדק במדבר פרשת בלק עמ' תתקל"א, תתקנ"א (נערים הכובשים את יצרם... וענין עפר "ונפשי כעפר לכול תהיה"...בחינת ענווה ושפלות) ספר הליקוטים לצמח צדק ליקוט "עופר" וליקוט "חול")  

י"א בחשוון תשפ"א