ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
הרבו תפילה על השליח המאושפז במצב קריטי
מערכת שטורעם
המרכז לעניני חינוך מפרסם את ההודעה הבאה:

לכבוד השלוחים והשלוחות וב"ב שיחיו, שלום וברכה!

אנו מבקשים מכאו"א מכם, להצטרף למשפחת אנ"ש והשלוחים שיחיו ברחבי תבל, בתפילה ובקשה מהשי"ת לרפואה שלימה וקרובה, וישועה ניסית למעלה מדרך הטבע, עבור השליח הרב חיים שניאור זלמן יהודה בן הינדא יוכבד שזקוק בדחיפות לרחמי שמים מרובים.

נא להרבות בתורה תפילה וצדקה, באמירת תהלים ובמיוחד פרקים כ' ול"ט, וכן להקדיש הפעולות והמבצעים בימים אלו, לזכותו ולרפואתו השלימה.

בברכה לבשו"ט בקרוב ממש.
כ"ג באייר תש"פ