ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
אחדות היסטורית: כלל חברי אגו"ח בארה"ק בוועידה משותפת

אווירת האחדות בכרם חב"ד לשיא: כלל חברי אגודת חסידי חב"ד באה"ק התכנסו באווירה מלוכדת באמצעות תוכנת 'זום' ● בכתבה המלאה: כל הפרטים ולרשימת משתתפי הוועידה המיוחדת ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
אגודת חסידי חב"ד, הגוף העליון של חב"ד בארץ הקודש המהווה את הנהלת חב"ד בארצנו הקדושה, כינס את חבריו באמצעות תוכנת 'זום'.

כידוע על גוף זה כתב הרבי בכתב יד קודשו "תוקף והנהגת וענין אנ"ש שי' באה"ק, בידי אגו"ח באה"ק, הוא בידי אגו"ח באה"ק ובראשם (ועד) רבני חב"ד אנ"ש שי' שהם הדיינים ופס"ד בתוקף התורה". ולועידה יש משמעות רבה.

בשיחה שהתקיימה על רקע המצב בעולם בכלל ובאה"ק בפרט והאסונות ל"ע שפקדו משפחות רבות ופטירתו של חבר אגו"ח הבלתי נשכח הרב שמואל חפר ע"ה, דנו בעניינים העומדים על הפרק ובדחיפות המתבקשת להוריד את הדיבורים למעשה בפועל.

השיחה התקיימה מתוך אהבת חסידים והצורך להתלכד ברצונו הק' של הרבי.

בין הדברים הוחלט שאגודת חסידי חב"ד תקים בימים אלו צוות שיקח על עצמו להיכנס לעובי הקורה לקירוב הדעות והשכנת שלום במקומות שיש בהם צורך ברחבי ארה"ק.

בוועידה החשובה השתתפו הרבנים חברי אגו"ח (לפי סדר א-ב):
הרב יוסף יצחק אהרונוב, יו"ר
 הרב יצחק גולדברג,
הרב יוסף גינזבורג,
הרב מנחם מענדל גרונר
הרב מרדכי הלפרין
הרב נתן וולף,
הרב יוסף יצחק וילשאנסקי,
הרב יוסף יצחק חיטריק
 הרב יעקב ליברמן,
הרב נפתלי ליפסקר
הרב בנימין ליפשיץ
הרב אריאל למברג
 הרב זושא פויזנר
הרב יוסף יצחק פיקרסקי
הרב חיים קפלן
הרב שלמה רסקין
ה' באייר תש"פ