ב"ה יום ראשון, ו' אייר תשפ"א | 18.04.21
'זמן איכות' עם הרבי ■ הרב אלי וולף

"דווקא בימים אלו, דווקא כאשר אנו זקוקים לקשר עם הרבי עוד יותר מאשר תמיד - הקב"ה סיבב את הדברים ויש לנו כל יום כעשר דקות של "אנחנו והרבי", אני וקי"ט, "זמן איכות" של אני והפרק של הרבי. שנינו יחד ב"בידוד", יחד ב"זמן איכות" שיעניק לנו כח לכל היום" ● הרב אלי וולף במאמר מיוחד ליום הבהיר י"א ניסן, באווירת ימי מגפת קורונה ● למאמר המלא >>>
הרב אלי וולף
לצד האתגרים המורכבים שהנגיף הנורא הטיל עלינו, לצד האסונות הכבדים שניחתו על ראשינו, המציאות החדשה הביאה בכנפיה גם כמה נקודות של חיוב.

אחד מהם הוא הזמן שאנו שוהים בבית יחד עם הילדים ויש לנו את האפשרות להעניק לכל אחד מהם רגעים של "אבא-בן", לשבת יחד וללמוד בצוותא, לשבת למשחק, דבר שבשגרת ה"הו-הא" הישנה הדבר היה קצת פחות נגיש.

"זמן איכות" קוראים לזה, זמן איכות של הורים-ילדים.

אם בשגרת החיים הרגילה הדבר נדרש לילדים, הרי שבתקופה זו, כאשר העולם הגדול עומד חסר אונים, מבולבל ואינו יודע מה ואיך, הילדים זקוקים לזה שבעתיים. זו המתנה הגדולה ביותר שהורים יכולים להעניק לילדיהם בעת הזו.

"זמן איכות", הזמן שהם יודעים שהם עם אבא, עם אמא. אבא איתם, לצידם, אמא לידם, איתם.

המטלות המונחות על ראש ההורים הוא גדול, ובפרט בימי ערב חג הפסח, אבל גם "זמן איכות" של מספר דקות, יש בו כדי לתת לילדים כח, לטעת בהם ביטחון וחוסן נפשי.

                          *

היום, י"א בניסן, חל יום הולדתו ה-118 של הרבי.

היום אנו מתחילים לומר את פרק קי"ט בתהלים, הפרק הארוך ביותר.

הרבה תכנים יש בפרק זה, זהו פרק מיוחד מאוד. הוא אף זכה לשם "תמניא אפי", על שם הכפולות של שמונה פסוקים של כל אות מאותיות האל"ף בי"ת. יש בו פסוקים רבים שאפשר ללמוד בהם עוד ועוד, רמזים רבים, פרק עשיר מאוד.

מלבד זאת, כחסידי-חב"ד, ששה פסוקים מפרק זה מרימים אותנו לרגעי הוד מרוממים, לרגעים הנעלים של "תקיעות" אצל הרבי.

בכל יום נאמר את הפסוקים: "קולי שמעה כחסדך ה' כמשפטיך חייני", "ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך", "ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים" וכן את שלושת הפסוקים הנוספים של אותיות "קר"ע שט"ן".

בכל בוקר נוכל לשבת היכן שנשב, לעצום את העיניים, "ולעמוד בצפיפות שם ב-770". לעמוד עם גוף דואב ורוח מרוממת, "ולהביט" אל דמותו של הרבי המכוסה כולה בטלית כשהוא רוכן על חבילות הפ"נים, צרורות צרות עם ישראל, והוא בוקע רקיעים עבורם - והנה הוא מתרומם כארי, וקולו מתנשא: "קווולי שמעה כחסדך ה', כמשפטיייך חאאאייני"!

ששה פסוקים שיקחו אותנו למחוזות אחרים, לרגעים מרוממים, מחיים. ששה פסוקים של "קר"ע שט"ן", שהיום, אנו זקוקים להם יותר מתמיד...

                          *

אבל יש בפרק ארוך זה משהו נוסף, משהו חיוני מאוד עבורנו בכלל, וכיום במיוחד.

תודה לבורא העולם שדווקא כעת, בימים אלו, הפרק של הרבי הוא קו"ף יו"ד טי"ת, הפרק הארוך ביותר...

מעתה, בכל יום יהיה לנו "זמן איכות" עם הרבי למשך של כ-10 דקות. הזמן שלנו עם הרבי, הזמן בו נאמר את הפרק שלו.

דווקא בימים אלו, דווקא כאשר אנו זקוקים לקשר עם הרבי עוד יותר מאשר תמיד - הקב"ה סיבב את הדברים ויש לנו כל יום כעשר דקות של "אנחנו והרבי", אני וקי"ט, "זמן איכות" של אני והפרק של הרבי. שנינו יחד ב"בידוד", יחד ב"זמן איכות" שיעניק לנו כח לכל היום.

עוד פסוק, ועוד פסוק, ועוד פסוק, ועוד פסוק - כמה אושר, איזו זכות. בא ונמשוך את זה עוד קצת. דקה, ועוד דקה, ועוד דקה. רגע נוסף שלי עם הרבי, נצבור עוד כח מרגע נוסף שאני אומר תהלים בגלל הקשר שלי עם הרבי...

קו"ף יו"ד טי"ת, רגעים ארוכים של "זמן איכות" עם הרבי!
י"א בניסן תש"פ