ב"ה מוצאי ש"ק, י"ב כסלו תשפ"א | 28.11.20
מזל טוב רבי! ● חסידי חב"ד מציינים את י"א ניסן

רבבות חסידי חב"ד בכל קצוות תבל מציינים היום את יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדתו ה-118 של כ"ק אדמו"ר זי"ע נשיא דורנו ● נוכח המצב הקשה והסגר העולמי מתקיימות מאות התוועדויות וירטואליות בהשתתפות שלוחים, משפיעים ורבנים, הקוראים לאנ"ש להתחזק ביום זה בקיום הוראותיו של הרבי ובקבלת החלטות טובות ● שנת הצלחה בגו"ר לכלל אנ"ש ועם ישראל!
מערכת שטורעם
י"א בניסן תש"פ