ב"ה יום רביעי, י"ב תשרי תשפ"א | 30.09.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ