ב"ה יום רביעי, ז' ניסן תשפ" | 01.04.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ