ב"ה יום שלישי, ג' סיון תשפ" | 26.05.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ