ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
דרושים: חסידים ותמימים ל'מבצע תפילין' הענק
מערכת שטורעם
ב' באדר תש"פ