ב"ה יום ראשון, ו' אייר תשפ"א | 18.04.21
היו ימים ■ פינטו אצל הרבי

התמים פינחס (פינטו) גרינברג ע"ה, שנפטר בליל השבת האחרונה, 8 ימים לפני הגיעו לגיל 60, נראה בתמונה עומד בחלוקה אצל הרבי באמצע התוועדות שנערכה בכ"ח באלול תשל"ה ● לתמונה המוגדלת >>>
מערכת שטורעם
י"ד בשבט תש"פ