ב"ה יום ראשון, י"ז כסלו תשפ" | 15.12.19
תמונת היום ■ קנייבסקי טסים לכינוס

משפחת קנייבסקי שלוחי הרבי לכפר סבא טסים לרבי. בתמונה הרב אהרן יצחק. ר' יעקב, ר' שניאור ור' מענדי
ארי טננבוים
כ"ב בחשוון תש"פ