ב"ה יום שני, י"ז מנחם-אב תשפ"א | 26.07.21
בביקור במשחטה
בביקור במשחטה
הרב טברדוביץ בביקור במשחטת 'מישור אדומים'

הרב טברדוביץ מו"צ בכפר חב"ד בביקור במשחטת 'מישור אדומים' בליווי הרב יצחק בליזינסקי ● הרבנים התפעלו מרמת השחיטה והביעו שביעות רצון מהשוחטים היראי שמים
ארי טננבוים
הרב טברדוביץ מו"צ בכפר חב"ד ערך ביקור במשחטת מישור אדומים בשחיטת העופות בכשרות מזכיר בית הדין הרב ירוסלבסקי והרב משה הבלין.

בליווי הרב יצחק בליזינסקי בדק הרב טברדוביץ את סכיני השחיטה, תהליך השחיטה וההכשרה, בדיקת הגידים הריאות והמעיים.
הרבנים התפעלו מרמת סכיני השחיטה ומהשחיטה עצמה כמו גם מכל תהליך ההכשרה כאשר צורת פנים של צוות השוחטים והמשגיחים מעידה על היותם יראי שמים העושים מלאכתם בכובד ראש ובמתינות.
כ"ט באלול תשע"ט