ב"ה ערב ש"ק, י"ח תשרי תשפ"ב | 24.09.21
צילום: דוד קוטלר
הפנסאים בביתר חגגו את ר"ח כסליו באירוע מושקע

•"זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו" קראו מודעות מפוארות להתוועדות מיוחדת למשפחת חיילי צבאות השם של הפנסאים ● בהתוועדות השתתפו רבני ומשפיעי קהילת אנ"ש בביתר יחד עם אורחים מיוחדים שריתקו את הקהל ● ברגעי השיא פרץ הקהל בריקודים ארוכים של שמחה והלל
מאת מערכת שטורעם
בסיס חיילי צבאות השם של הפנסאים המאיר את עיר התורה והחסידות ביתר עילית, התכנס להתוועדות ייחודית לחניכים ואבותיהם.

את ההתוועדות הנהיג בטוב טעם, המנהל הרוחני הרב מנחם מענדל הכהן רוט, המשקיע בחיילים שיחיו את מיטב כוחותיו.

לקול צלילי הנגינה החסידית, עליה הופקד בכישרון רב הקלידן הצעיר והחסידי החייל בצ"ה שניאור זלמן הכהן לרר, ניגנו הילדים ואבותיהם ניגוני שמחה והודיה לה' יתברך על שזכינו להיות חסידיו של הרבי.

הגה"ח הרב אשר לעמל הכהן, רב אנ"ש בביתר עילית הלהיב את הילדים בהתקשרות לרבי, והפליא בהכרת כל העולם בכך שהרבי נוכח ונמצא עמנו גם כיום וביתר שאת.

הרב דוד אופן ממשפיעי אנ"ש בביתר, תיאר לילדים את זכרונותיו האישיים מתקופת הנס של ראש-חודש כסלו, בה היה נוכח בבית חיינו.

עם החיילים התוועדו הרב בנימין וילהלם והרב זעליג אלטהויז, שריתקו את הקהל כולו בסיפורים מפעימים ובמסרים חזקים אותם ייקחו החיילים להמשך מילוי תפקידם עד להבאתו של משיח צדקנו, במהרה בימינו.

ההורים והחיילים נגשו להודות בחום למנהל המסור והנמרץ הרב מוישי קוט על שיזם וארגן את ההתוועדות המיוחדת.

"זו פעולה אחת מתוך תוכניות והפתעות רבות שמצפות לחיילי צ"ה בסניף הפנסאים של ביתר" מגלה ר' מוישי ומבקש להודות לכל התומכים והמסייעים בגופם, בנפשם ובממונם.

אנו נעקוב ונמשיך לדווח.
ד' בכסלו תשע"ט