ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשע"ט | 21.05.19
ביתר: התוועדות רבתי עם הגה"ח חיים שלום דייטש

ביתר עילית:-התוועדות רבתי עם המשפיע הגה"ח רבי חיים שלום דייטש שליט"א, ראש כולל צמח צדק ● התוועדות נמשכה שעות ארוכות והשתפו בה רבני העיר וחברי הבד"ץ בביתר
מאת מערכת שטורעם
במוצאי חג הראשון ,התקיימה ההתוועדות המסורתית, בהשתתפות המשפיע הגה"ח רבי חיים שלום דייטש שליט"א, שנמשכה שעות רבות, ובהשתתפות מאות מתושבי העיר, השתתפו רבני העיר וחברי הבד"ץ ביתר ,הגאון ר' שלמה איצקוביץ הגאון ר' ישראל ברזובסקי בן האדמו"ר מסלונים שליט"א הגאון ר' אברהם שטיגליץ ,ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין ,סגן ראש העיר הרב בנימין הרשלר ועוד
כ"ו בתשרי תשע"ט