ב"ה יום חמישי, י"ז סיון תשע"ט | 20.06.19
מבצע סיום שנה בכולל האברכים בלוד

לקראת סיום השנה נערך בחודש וחצי האחרונים של השנה מבצע לאברכי כולל חב"ד בלוד על יציאה למבצע תפלין, הקהלת קהילות בבתי כנסת בשבת, מסיבות שבת ולימוד בע"פ
מאת מערכת שטורעם
לקראת סיום השנה נערך בחודש וחצי האחרונים של השנה מבצע לאברכי הכולל על יציאה למבצע תפלין, הקהלת קהילות בבתי כנסת בשבת, מסיבות שבת ולימוד בע"פ.

המבצע הכניס חיות מחודשת בכל נושא המבצעים והשליחות אצל האברכים והסתיים בהצלחה רבה בהגרלה שנערכה לפני יום כיפור.

הזוכה שיצא בהגרלה על כרטיס טיסה לרבי הינו, ראש הכולל הרב אלי' כהן שגם-כן נטל חלק במבצע ושימש דוגמא לשאר אברכי הכולל.

המבצע נערך לזכות ינון מנחם משה בן מיכל לרפואה שלימה תכף ומיד ממש בתוך שאר חולי עמו ישראל ע"י הוריו שיחיו.
בכולל האברכים נערכים לקראת שנת הלימודים החדשה במרץ רב עם כוחות מחודשים.

שנזכה לזמן בו לא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי בגאולה האמיתית והשלימה תכף ומיד ממש ומלכנו בראשנו.
כ"ה בתשרי תשע"ט