ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשע"ט | 21.05.19
להורדה: הפרק שנכתב בדיו שהכינה הרבנית חנה ע"ה

לרגל ו' תשרי, יום היארצייט של 'אם המלכות' הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, יצא לאור חלק ד' מסדרת 'ילקוט לוי יצחק עה"ת' על פרשיות שמות-בא ● אתר חב"ד-'שטורעם' מתכבד להגיש בפרסום ראשון צילום של פירוש אחד מתוך הספר ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
לרגל ו' תשרי, יום היארצייט של 'אם המלכות' הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, יצא לאור חלק ד' מסדרת 'ילקוט לוי יצחק עה"ת' על פרשיות שמות-בא.

אתר חב"ד-שטורעם מתכבד להגיש בפרסום ראשון צילום של פירוש אחד מתוך הספר, בכתב יד קדשו של אביו של הרבי, על פירוש הזהר מפרשת וארא, שנכתב מהדיו שעשתה הרבנית חנה זצ"ל במסירות נפש, כידוע ומפורסם.

אביו של הרבי מבאר 13 שאלות ודיוקים בלשון הזהר (והוא סימן מ"ה בפנים הספר עם הערות וביאור).

בעמדנו עדיין בספר המדע - ברוח התחלת לימוד הרמב"ם, מבאר הרבי שהזוהר הזה הוא המקור להלכה הראשונה ברמב"ם "יסוד היסודות ועמוד החכמות...". שמצוות ידיעת ה', הוא ידיעת כל סדר השתלשלות וכו'.

להורדת הקובץ לחצו כאן!
ז' בתשרי תשע"ט