ב"ה יום ראשון, י"ח תמוז תשע"ט | 21.07.19
"עשה למען ילדי השלוחים" • הרב שניאור זקלס

"עשה למען ילדי השלוחים הוריהם ותומכיהם, שהם שותפים אמיתיים לעשות את השנה שלך מתוקה" ● הרב שניאור זלמן זקלס, שליח הרבי בנובוסיבירסק, בטור מיוחג לקראת ראש השנה
הרב שניאור זלמן זקלס, נובוסיבירסק
כשהייתי ילד ציירתי בדמיוני בראש השנה, את המאזניים הגדולים והזהובים שעומדים על שולחנו של הקב"ה ביום הדין. דמיינתי והרגשתי אמפטיה גדולה למלאכים הלבנים, שמכתתים את רגליהם וכנפיהם, מזיעים ועובדים קשה, לאסוף את המצוות שלנו, אל תוך השקים הלבנים ולהניח אותם על הכף הימני שבמאזניים.

היתה לי תחושת בוז, למלאכים השחורים שכרתו ברית עם השטן וטורחים למלאות את הכף השמאלית בשקים שחורים עם העבירות שעשינו במשך השנה. השאלה שניקרה במוחי כשהייתי ילד, בשביל מה הקב"ה צריך את המאזנייים וטירחת המלאכים, הרי הכל ידוע וגלוי לפניו?

השבוע, מספר ימים לפני ראש השנה, נדמה לי שקיבלתי מענה: השבוע הגיע אלי למשרדי וולדיסלב, יהודי ישראלי שעומד בראש ארגון יהודי, הוא מבשר לי בשמחה, שנולד לו בן מאשתו הגויה שהכיר כאן בעיר ומדגיש שהוא מאוד מאושר.

מיד לאחריו נכנסים למשרדי זוג צעיר. האשה בשם אלה, יהודיה שמדברת עברית, מספרת לי שהגיעה במיוחד מהארץ, להתחתן עם בחור צעיר מקומי שלא יהודי והם גרים בנובוסיבירסק. מיד לאחריהם נכנסת לפגישה במשרדי רופאה יהודיה יקטירנה, שמספרת לי על אמא שלה שהתנצרה. באותו יום חשבתי על הכף השמאלית במאזניים ונעשה לי חמוץ ומר בלב.

 למחרת התמלאתי שמחה גדולה, כאשר עשינו 5 בריתות. הראשון שנימול, היה הבן של חנה (ינה לשעבר). חנה החליטה לעשות ברית לרך שנולד, מכיוון שלבן הראשון שלה היא לא עשתה ברית, מפני שבעלה הקודם אינו יהודי ומתנגד בתוקף. כעת היא החליטה למול מיד את הבן השני, כדי שבעלה השני שגם אינו יהודי, לא יספיק להתנגד, ויקרא שמו בישראל: מאיר.

השני שנימול, היה הבן של מרים (מרינה לשעבר). מרים לאחרונה מתקרבת ליהדות, בזכות תכנית יורוסטארס שמשתתפת בו באופן קבוע והחליטה למול את בנה בן ה6. ויקרא שמו דניאל. יחד איתם, נימולו באותו יום, עוד 3 צעירים שמגיעים קבוע לתכנית יורוסטארס, פאשה נהיה שאול, סרפימה נהיה שלמה, וגרישה נהיה אשר.

שלשתם גם קיבלו החלטה להניח תפילין כל יום. מרגש היה לראות שהסנדקים שלהם, היו צעירים בקהילה שנימולו לא מכבר. למחרת קבענו מזוזה בביתה של שיינה (פאולינה לשעבר). כשקבענו את המזוזה הופתענו לשמוע, שאבא של שיינה אינו יהודי ולועג ומציק לה כל הזמן על יהדותה. למרות הכל, החליטה לקבוע מזוזה בביתה ותלתה גם תמונה גדולה של הרבי.

לאחר השבוע העמוס, האיר לי לפתע תובנה עמוקה: המאזניים הגדולים שעומדים ביום הדין בראש השנה, בעצם מיועדים לנו. המאזניים מגדירים לנו בתחילת השנה, לא רק את מה שהיה, אלא בעיקר את המשימות לשנה הבאה.

המשימה לשנה הבאה, לקחת את כל אותם אנשים שנמצאים כעת בקערה השמאלית ולהעביר אותם לקערה הימנית. כל יהודי שמגיע מהכף השמאלית, מביא איתו שק ורכוש ענק של זכויות, כי הוא תינוק שנישבה, וודאי ובוודאי שהזדונות שלו הפכו לזכויות.

לכן כשאנו מאחלים איש לרעהו שנה טובה ומתוקה, זה האיחול שאנו מאחלים גם לקב"ה בעצמו. ה' רוצה, לא רק שנה טובה של צדיקים, ה' רוצה את המתיקות והנחת לראות, איך המר הופך למתוק והשמאל הופך להיות ימין. הקב"ה משתוקק ומתענג לראות איך בזכות עבודת השלוחים של הרבי, הכף השמאלית מתרוקנת לטובת הכף הימנית, כי גדולים בעלי תשובה מצדיקים גמורים.

אבינו מלכנו עשה למען בניך השלוחים, שעובדים ויעבדו 24\7, כדי שבשנה החדשה גם וולדיסלב, אלה ויקטירינה יצטרפו למאיר דניאל שאול, שלמה, אשר, חנה מרים ושיינה שעברו השנה לכף הימנית.

עשה למען ילדי השלוחים הוריהם ותומכיהם, שהם שותפים אמיתיים לעשות את השנה שלך מתוקה. תן לנו ולכל עם ישראל כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות ונחת, שנה של הצלחה למעלה ממדידה והגבלה, להצליח במשימה העיקרית, להכריע את הכף ולהביא את משיח צדקינו תיכף ומיד ממש.

כ"ז באלול תשע"ח