ב"ה יום שלישי, ט"ו סיון תשע"ט | 18.06.19
באנקעט סיום עוצמתי לצעירי ליובאוויטש

בצהרי יום חמישי עלו ובאו תלמידי צעירי מליובאוויטש לזאל הגדול בישיבת תות"ל מגדל העמק למעמד הסיום - באנקעט עוצמתי • חיים טוויטו ומיכאל זאיאנץ מגישים גלרית סיכום
מערכת שטורעם
צילום: חיים טויטו. מיכאל זאייאנץ

בצהרי יום חמישי עלו ובאו תלמידי צעירי מליובאוויטש לזאל הגדול בישיבת תות"ל מגדל העמק למעמד הסיום.

המעמד נפתח בצפיה במראות קודש מהרבי ולאחריו כתבו התמימים מכתב לרבי עם החלטות טובות מישיבת הקיץ.

את המעמד עצמו פתח המנחה המנהל הרוחני הת' שמואל מישולובין ולאחר נאום נלהב הזמין את ראש ישיבת הקיץ צעירי ליובאוויטש בעשור האחרון, הרב אליהו שוויכה משלוחי המלך לעיר תל אביב.

הנואם הבא הוא מייסד ישיבת הקיץ, הרב יוסף שמואל גערליצקי שליח הרבי ורב קהילת חב"ד תל אביב.

בדבריו עורר הרב גערליצקי את התמימים והמשיך את תוכן דבריו מההתוועדות שלו עמם

הנואם הבא הוא הרב חיים קפלן יו"ר מפעלי הקיץ גן ישראל בארץ הקודש ושליח הרבי לצפת שהמשיך את הקו ועורר את הבחורים לצמאון והתקשרות לרבי.

אחריו נאם נציג התלמידים, ולאחר מכן גראמענ'ס על ידי נציגי המדריכים כנהוג.

בזמן ישיבת הקיץ למדו הבחורים במשך שעות רבות את כל ספר "על גאולתנו" שיצא לאור במיוחד לצעירי ליובאוויטש, כעת התקיימו הגרלות בין כל משתתפי המבצע שהצליחו במבחן.

ההגרלה המיוחדת היא על מכתב קודש מהרבי שעליו הוסיף ברכה בכתי"ק וכן על המעטפה. כמו כן הוגרלו ספרים בין כל קבוצה וקבוצה.

את ההגרלות הנחה הר"מ הראשי ועורך הספר, הת' יענקי ויינפלד. במכתב זכה הת' אברימי בקרמן.

לאחר ההגרלה כובד המנהל הרוחני של המתיבתא הת' יענקי זילברשטרום לקרוא את המכתב כשכל הקהל עומד.

לסיום נערכה הגרלה על דולר מהרבי שניתן על ידי ראש ישיבת תות"ל מגדל העמק הרב יצחק גולדברג במטרה לערוך הגרלה בין כל מקבלי החלטות טובות להתחזק בלימוד הרמב"ם היומי.

לאחר ריקודים סוחפים וברכת המזון יצאו הכל לחצר הישיבה לתמונה המסורתית.

במעמד התמונה הודה ראש ישיבת הקיץ הרב אליהו שוויכה לכל הצוות ובראשם:

הרב שמואל גודמן מנהל גשמי של ישיבת הקיץ.

הת' שמואל מישולובין המנהל רוחני.

הת' יענקי זילברשטרום מנהל רוחני המתיבתא.

הת מענדי ליפקין משגיח צעירי ליובאוויטש.

הת' לייזר כץ משגיח המתיבתא.

הת' אלעזר ביטון מנהל השטח.

הת' שניאור פרנקל משפיע צעירי ליובאוויטש.

הת' מענדי קטן משפיע המתיבתא.

הת' יענקי ויינפלד ר"מ כללי.

הת' אברימי כהן מנהל המטבח.

הת' שלוימי בורקיס מזכיר.

למנהלי הפנימיות התמימים נתנאל ציוני, גור אריה נדב ומענדי וולס.

ולכל צוות ההדרכה והצוות הגשמי המסורים ולכל  260 תלמידים בישיבת הקיץ הגדולה בעולם.


ישיבת הקיץ צעירי ליובאוויטש שע"י רשת מפעלי הקיץ גן ישראל ארץ הקודש בראשות שליח הרבי לצפת, הרב חיים קפלן וע"י מרכז חב"ד תל אביב בראשית שליח הרבי ורב קהילת חב"ד תל אביב, הרב יוסף שמואל גערליצקי ובהנהלת מנכ"ל גן ישראל בארץ הקודש  הרב אברהם קירנברג.
כ"ז במנחם-אב תשע"ח