ב"ה יום שני, ו' חשוון תשע"ט | 15.10.18
מגזין 'עונג חב"ד' - 'נשמתא דאורייתא'

לבקשת שלוחים ואנ"ש מכל רחבי תבל, 'שטורעם' מגיש את העלון 'נשמתא דאוריתא' מבית היוצר של כפר חב"ד, לשבת פרשת ואתחנן ● העלון השבועי מאפשר לימוד חסידות מתוך חוויה של "הקהל לכל המשפחה", לכל הגילאים, לכל הרמות
מערכת שטורעם
ט"ו במנחם-אב תשע"ח