ב"ה מוצאי ש"ק, י"א אדר א' תשע"ט | 16.02.19
הבלוג השבועי של הרב זלמן וישצקי ■ לקריאה

השליח בבאזל שבשוויץ הרב זלמן וישצקי מגיש את הבלוג השבועי מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם'
הרב זלמן וישצקי
כשנתקלים במשל שמובא בדברי חז?ל, כדאי להקדיש מחשבה לכל פרט שבו, שכן הם בחרו בקפידה כל מילה שנכתבה.

על הפסוק השני בפרשת מסעי שאומר ?ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם? מביא רש?י מהמדרש את המשל הבא: משל למה הדבר דומה, למלך שהיה בנו חולה, הוליכו למקום אחר לרפאותו. כיון שהיו חוזרים (הביתה) התחיל אביו מונה כל המסעות, ואמר לו: כאן ישננו (ישנו), כאן הוקרנו (קרה לנו), כאן חששת את ראשך.

כלומר, די ברור שרש?י מסביר לנו דרך המשל, שהסיבה למניין כל מסעות בני ישראל במדבר איננה רק בשביל למלא פרוטוקול מסע, אלא כדי שנבין שלמסעות יש משמעות, מטרה וסיבה. לכן חוזר האב עם בנו הבריא דווקא דרך תחנות ההתמודדות כשהיה חולה, כי בכך מראה הוא לו שיש להן משמעות.

ולמה מודגש במשל שהאב מנה את המסעות דווקא ?כשהיו חוזרים?? כי הרבה פעמים תוך כדי המסע, בפרט שהוא עשוי להיות קשה, אי אפשר להבין אותו ואת סיבתו. יתירה מכך, לפעמים קשה אפילו לעכל אותו. אבל כשהאב שב עם בנו הבריא, הוא מסוגל להביט לאחור ולראות כיצד כל שלב במסע היה בעצם הדרך אל הרפואה.
כ"ט בתמוז תשע"ח