ב"ה יום שני, י"ג אדר א' תשע"ט | 18.02.19
מחר: ההגרלה בין בנות חב"ד שיצאו למבצע נש"ק

ממשיכים את האור של רבקי: במסגרת מבצע החלוקה הגדול של נרות שבת קודש לעילוי נשמת החיילת בצבאות ה' רבקה ע"ה בת יבלחט"א מנחם מענדל קורנט, תערך אי"ה מחר, יום שישי ר"ח מנחם אב, ההגרלה החודשית הראשונה בין הבנות שיצאו למבצע נש"ק בחודש תמוז
מערכת שטורעם
מבין המשתתפות, יוגרלו 2 ספרי חת"ת ו-2 ספרים של ספר המצוות מעור עם הטבעה של שם הזוכה. לצורך ההשתתפות בהגרלה, ניתן להירשם עד היום (חמישי) בלילה דרך הנציגות בבית הספר, או להתקשר למס' טלפון ייעודי.

מבצע החלוקה של מליון נרות שבת קודש, נערך בשיתוף פעולה בין כל בתי ספר חב"ד באה"ק בהתגייסות של תלמידות בתי הספר. מיום תחילת המבצע - ג' תמוז, חולקו באמצעות בנות חב"ד כמאה אלף נרות שבת קודש!!
כ"ט בתמוז תשע"ח