ב"ה יום שלישי, כ" תמוז תשע"ט | 23.07.19
רוצים לזכות בדולר שהרבי נתן בעריו"כ תשנ"ב?
השליח הרב מנחם-מענדל טייכמן


אחים יקרים!

זיכתה אותנו ההשגחה העליונה והעמידתנו בקרן אורה להיות ממזכי הרבים בשליחות קודש הקודשים הוד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו!
מלבד הפעילות הרגילה והשוטפת כבכל בית חב"ד, מתייחדת פעילותנו בפעילות שהינה בגדר "מת מצוה" של ממש, כמו שכנוע והכנסת יהודים מבוגרים יוצאי רוסיה בבריתו של אאע"ה, או עריכת חופות כדת משה וישראל לזוגות שחיו עד עתה ללא חופה ועוד ועוד!

היום ומחר בלבד אלו ימים רבי משמעות עבור המשך הפעילות כולה !

בקשתנו הנפשית שתקחו חלק בכך ותלחצו על הלינק המצורף וכל המוסיף, מוסיפין לו מן השמים.

בתרומה צנועה של החל מ-101 ש"ח ומעלה (תרומה אישית, לפני ההכפלה), הנכם נכנסים להגרלה על שטר דולר קדוש שהתקבל מידו הקדושה של הרבי בערב יום הקדוש!

כל התורם כנ"ל מתבקש לציין בעת התרומה את שמו ומספר הטלפון על מנת שנוכל לאתרו במידה ויזכה בגורל.

לתרום, לרומם ולהתרומם!

לחצו כאן והיו שותפים!
כ"ט בתמוז תשע"ח