ב"ה יום שני, ט"ו אייר תשע"ט | 20.05.19
צעירי חב"ד בשורת יוזמות ל'בין המיצרים'

מבצע ארצי, חוברת לימוד מושקעת, שורת פרסומים ועלון ייחודי – אלה חלק מיוזמות צעירי חב"ד בימי 'בין המיצרים', לאור הוראת הרבי ללמוד הלכות בית הבחירה בשלושת השבועות
מערכת שטורעם
עם תחילת ימי 'בין המיצרים', הלוא הם שלושת השבועות, בהם עורר הרבי נשיא דורנו את עניין לימוד הלכות בית הבחירה, צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש יצא בשורת מיזמים, בכדי לעורר את הציבור הרחב להצטרף ללימוד ובכך לחזק אצלם את הכמיהה לבניית בית המקדש.

מבצע ארצי ענק

מיד במוצאי שבעה עשר בתמוז, הכריז צעירי חב"ד על מבצע ארצי ענק ללימוד ענייני בית הבחירה במאות בתי כנסת ברחבי הארץ.
במסגרת המבצע, אנ"ש סיכמו עם גבאי בית כנסת על שיעור, מילאו טופס הצטרפות, וקיבלו ערכת שיעור מיוחדת הכוללת חוברת למרצה וחוברות ועלונים מהודרים למשתתפים ובמידת הצורך גם: אברך מאנ"ש שימסור את השיעור.

המבצע החדש מאפשר לאנ"ש והשלוחים יחד למלאות את הוראת הרבי ללימוד ענייני בית הבחירה לרבבותב יהודים.

?התגובות אדירות וההיענות רבה?, נמסר ממטה המבצע.

הלכה למעשה

אגף 'מבצע תורה' שעל ידי צעירי חב"ד הזמין את מאות שלוחי הרבי הפזורים ברחבי הארץ להצטרף למהפכת שיעורי ההלכה בבתי חב"ד, באמצעות סדרת "הלכה למעשה" שתקיף את כל החיים היהודיים.

הסדרה המושקעת, המתאימה לכל מוסר, לכל קהל ולכל אורך שיעור, יצאה לדרך עם הלכות בין המיצרים ותשעה באב.

הסדרה החשה מאפשרת התמצאות קלה לפי פרקים וכותרות, הרחבות הלכתיות ותוספת, לשון ברורה המובנה לכל פסקי אדמו"ר הזקן ופסקי הספרדים.
קובץ 'בין המיצרים' הופץ למאות השלוחים וזכה לתגובות נלהבות. הפרויקט יימשך בעזרת השם לקראת חודש אלול ו'הימים הנוראים'.

"לומדים ומצפים"

ב'בנק הפרסומים' שעל ידי המרכז לעזרי שליחות, הציעו לשלוחים לעצב עבורם את מודעות השיעורים בענייני בית הבחירה, הרצאות, סיומי מסכת, ערבי נשים ועוד.

כבכל שנה, בתי חב"ד בארץ הקודש יארגנו, בימי 'בין המצרים', שיעורים מיוחדים בהלכות בית בחירה, עבודת הכוהנים, וכלי המקדש. הרבי קרא ללמוד במיוחד את חלקי התורה העוסקים בגאולה ובבנין בית המקדש, שעל-זה נאמר "אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית". ולכל לראש - הפרקים בספר יחזקאל (מ-מג) העוסקים בבית המקדש השלישי, משניות מסכת מידות ומסכת תמיד והלכות בית הבחירה לרמב"ם.

צוות הגרפיקה ב'בנק הפרסומים' נערך מבעוד מועד עם מגוון הצעות למודעות, תחת הכותרות: "כאן לומדים, כאן לומדים!", "בונים עליך שתלמד איתנו", "נעים להכיר: בית המקדש", "בין המיצרים, לומדים ומצפים!", כשברקע הדמיות מרהיבות של בית המקדש.

והראנו בבניינו

לצד שורת המיזמים, בצעירי חב"ד מציעים לבתי חב"ד, מגוון אמצעים ועזרים לקיום שיעורים אלו, ולהעמקת לימוד ענייני "בית המקדש" בימי בין המצרים – בקהל הרחב, ובהם: עלון צבעוני, ?כפתחו של אולם?, שמו, ללימוד ענייני בית המקדש, המתאים לחלוקה וללימוד בבתי הכנסת ובשיעורי התורה. בעלון מובאים שיחות מהרבי, פרפראות, סיפורים והלכות בית המקדש, ושיחות על הצפייה לביאת המשיח ולבניית המקדש.

בנוסף, עזרים נוספים כגון דגם ענק של בית המקדש מלווה בהסברים, וכן תוכנת סיור וירטואלי בבית המקדש.

?מי שמביט בשלל מערכי השיעורים והפרסומים שמנגישים את לימוד הלכות בית הבחירה וחיזוק הכמיהה לבניין בית המקדש?, אומר הרב יוסף יצחק אהרונוב, ?לא יכול שלא להתפעל מההנגשה שנעשית בדורנו להוראותיו הק' של הרבי לימים אלו שעורר בבכל שנה על החשיבות להקדיש הזמן ללימוד הלכות בית הבחירה ביחיד וברבים?.
כ"ח בתמוז תשע"ח