ב"ה יום שני, י"ח אדר ב' תשע"ט | 25.03.19
יהודים מתפללים בכותל בתשעה באב
יהודים מתפללים בכותל בתשעה באב צילום: שטורעם.נט, ארכיון
הכנת בגדים לתשעת הימים

האם מותר להכין בשבת בגדים ללבישה בתשעת הימים?
הרב יוסף שמחה גינזבורג
מנהג האשכנזים וחב"ד (ומעט מהספרדים) כדעת הפוסקים שלא לכבס ושלא ללבוש בגדים מכובסים מראש חודש אב ואילך.

במקומות חמים, שבהם יש צורך להחליף בגדים (חולצות, מכנסיים, חצאיות) מפני הזיעה, יש לנהוג שקודם ראש חודש (השנה: עד יום חמישי בערב) לובשים את הבגדים המכובסים הנחוצים לימים האלה, כל בגד למשך כחצי שעה, ואחר-כך פושטים אותו. כך יהיה מותר ללבוש בגדים אלה מראש חודש ואילך כפי הצורך.

גם בשבת אפשר לעשות כן, מכיוון שיש תועלת מכך גם ליום השבת עצמו. אדם רשאי ללבוש בגדים מכובסים לכבוד שבת, ובשבת בבוקר ילבש בגדים מכובסים אחרים, וכמו-כן אחר הצהריים, כשישכב לנוח, יפשוט את הבגדים שלבש בשחרית, ובקומו ילבש בגדים אחרים, אלא שלא יאמר במפורש שמחליף אותם כדי שיישארו לו בגדים נקיים לימות החול - משום זלזול בכבוד השבת, שדבר שהוא לכבוד השבת עושה אותו לצורך החול.

מי שלא הספיק ללבוש את הבגדים לפני ראש חודש (או בשבת), יכול להניח לזמן מה את הבגדים על רצפה לא נקייה, ואחר-כך הוא רשאי ללובשם.

בגדים תחתונים וגרביים אפשר להחליף בבגדים מכובסים לפי הצורך, אם כי עדיף בתדירות נמוכה מעט מהרגיל.


מקורות: שו"ע רמ"א ונו"כ סי' תקנא ס"ג, ופסקי תשובות ס"ק יז. סי' רצ במג"א (מס"ח סי' רסו), שו"ע אדה"ז ס"ו ופסקי תשובות ס"ק ד ובהערות. נטעי גבריאל בין המצרים פל"ג ס"ג-ד, וש"נ. ילקוט יוסף ח"ה עמ' 564.
כ"ז בתמוז תשע"ח