ב"ה יום ראשון, י" מנחם-אב תשע"ח | 22.07.18
יוצא לאור: שיחה לש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם-אב

ועד הנחות בלה"ק התוועדות ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשל"ב – יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשע"ח
מערכת שטורעם
כ"ה בתמוז תשע"ח