ב"ה יום ראשון, י" כסלו תשע"ט | 18.11.18
מאמר לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב

ועד הנחות בלה"ק מפרסם מאמר לקראת שבת פרשת פנחס - מאמר ד"ה וידבר גו' זאת חוקת, ה'תשל"ח (בלתי מוגה)
מערכת שטורעם

לקריאה


להדפסה

י"ח בתמוז תשע"ח