ב"ה יום רביעי, ט"ו אדר א' תשע"ט | 20.02.19
צילום: לוי נזארוב
שבע ברכות לבן הרב לאזאר וכתיבת ס"ת לאחדות ישראל

המונים נטלו חלק ב'שבע ברכות' המרכזי לבן רבה הראשי של רוסיה ● החגיגה החלה בהתחלת כתיבת ספר תורה מהודר לאחדות ישראל ● בהתוועדות חסידית הסתיימה השבע ברכות בשעות הבוקר המוקדמות
מאת יוסי אסולין
המונים רבים מרוסיה ומחוצה לה, הגיעו להשתתף בחגיגת השבע ברכות המרכזית והאחרונה שנערכה לחתן הרב שלום שיחי', בנו של רבה הראשי של רוסיה הגאון הרב בערל לאזאר שליט"א, שנערכה ברוב פאר והדר לכלל הציבור באולם "אירופיסקי" במרכז מוסקבה.
 
החתונה עצמה נערכה בבואנוס איירס בירת ארגנטינה, במקום מגורי הכלה - בתו של השליח הרה"ח ר' אשר פרקש, משפיע ראשי בישיבת "תומכי תמימים" בארגנטינה, בנו של הגה"ח ר' יקותיאל פרקש מגדולי רבני ירושלים, וחתנו של הנגיד החסידי הרה"ח ר' חיים לפידות, העומד בראש ביסוס וקיום מוסדות התורה והחסידות בארגנטינה.

טרם כניסת הציבור אל חגיגת השבע-ברכות, הוזמן הציבור לכתוב אות בספר תורה מהודר, שייכתב לזכות החתן והכלה ולאחדות כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם. במהלך האירוע כולו, נסובו דברי הרב הראשי שליט"א, החתן שי' והנאומים החשובים הנוספים - סביב נושא זה, של ספר תורה בכלל ואחדות ישראל בפרט.

את האירוע כיבוד בנוכחותם משפחות המחותנים ואורחים רבים, בהם המחותנים הרה"ח ר' יוסף יצחק הבלין - רב קהילת חב"ד בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים, והשליח הרה"ח ר' יהודה טייכטל - רב העיר ברלין, כשבברכות ה'שבע-ברכות' מכובדים נגידי וידידי הקהילה היהודית הגדולה במוסקבה בירת רוסיה.

צילום: לוי נאזרוב
י"ח בתמוז תשע"ח