ב"ה מוצאי ש"ק, ז' טבת תשע"ט | 15.12.18
התמונה השבועית ● ארכיון ליובאוויטש

אתר חב"ד שטורעם מגיש את התמונה השבועית של הוד כ"ק אדמו"ר זי"ע מבית ארכיון ליובאוויטש ● והשבוע: הרבי במהלך ה'יחידות' לחברי 'מחנה ישראל'
מערכת שטורעם
י"ח בתמוז תשע"ח