ב"ה מוצאי ש"ק, י"א אדר א' תשע"ט | 16.02.19
ההתוועדות הבלתי-נשכחת בדירתו של הריי"צ בפטרבורג

לפני אחד-עשר שנים (התשס"ז), בעיצומו של יום י"ב תמוז, קיימו לראשונה עשרות אנשים בהם שלוחים ומקורבים התוועדות יחד עם השליח הראשי לפטבורג הרב מנחם מענדל פבזנר - בדירה בה התגורר כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ברחוב מאחאוויה 22 בפטרבורג ● שטורעם משחזר את הרגעים הבלתי נשכחים מהארכיון
מאת יוסי אסולין

הרב פבזנר חזר על המאמר הידוע אותו אמר הרבי הריי"צ עם שחרורו בשנת ה'תרפ"ז לפני 80 שנה בדיוק - "ברוך הגומל". ולאחר לימוד המאמר נערכה התועדות וניגנו את ניגוני הרביים, בסיום ההתוועדות המשתתפים פצחו בריקודים חסידיים ובתקווה שממקום זה שהוא מקום הגזירה יהפוך לקדושה ותיכף ומיד נזכה לגאולה האמיתית והשלימה.

על הדירה התבטא כ"ק אדמו"ר זי"ע ששימשה כאחד ממרכזי חב"ד העולמיים בתקופת הרבי הריי"צ ומהמרפסת ממנה הודיעה הרבנית לרבי זי"ע כשעצרו את הרבי הריי"צ בביתו "שניאורסאהן אורחים הגיעו"....

י"ב בתמוז תשע"ח