ב"ה יום ראשון, ה' אדר א' תשע"ו | 14.02.16
Chavron
Geffen
lubavitchFamily
Mohel
netach_yehuda
למעלה: השליח עם מושל המחוז; באמצע: עם נשיא רוסיה וולדמיר פוטין; למטה: שלט חוצות במינוס 42 מעלות מול בניין הק.ג.ב. לשעבר
ספר השלוחים און-ליין ■ השבוע: סיביר, רוסיה
ספר השלוחים און-ליין ■ מדור חדש ...
ניחום אבלים בבית משפחת גורדון
קליפורניה: ניחום אבלים אצל משפחת השליח הרב גורדון ע"ה
השבוע הלך לעולמו השליח הרב בנימין-יהושע גורדון ע"ה מקליפורניה ● שלוחים ...
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד ב': חתונת משפחות אורבך - שדמי ■ גלריה
מראות השמחה, אמש
באולם בית רבקה שבכפר חב"ד ב' התקיימה הלילה חתונת החתן התמים יואל אורבך מארגנטינה עב"ג הכלה רחלי שדמי מרעננה ● בחתונה נכחו שלוחים ומשפיעים לצד קרובי המשפחות ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● צפו בגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד: חתונת משפחות דערן - בורגן ■ גלריה
מראות השמחה
באוהל האירועים 'בית מנחם' שבכפר חב"ד התקיימה הלילה חתונת החתן התמים ישראליק דערן מלוד עב"ג הכלה ליבי בורגן מכפר חב"ד ● בחתונה נכחו משפיעים ושלוחים רבים לצד עסקני חב"ד ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● לגלריית ענק >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד: חתונת משפחות יודקין - גולדשטיין ■ גלריה
חתונת משפחות יודקין - גולדשטיין
באוהל האירועים 'בית מנחם' שבכפר חב"ד התקיימה הלילה חתונת החתן התמים שאולי יודקין מכפר חב"ד עב"ג הכלה חיה גולדשטיין מביתר עילית ● בחתונה נכחו תושבי כפר חב"ד חברים ומקורבים למשפחות ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● צפו בגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד ב': חתונת משפחות נוטיק - אופנר ■ גלריה
חתונת משפחות נוטיק - אופנר
באולם בית רבקה שבכפר חב"ד ב' התקיימה הלילה חתונת החתן התמים מנחם מענדל נוטיק מקריית מלאכי עב"ג הכלה חיה מושקא אופנר מלוד ● בחתונה נכחו שלוחים ומשפיעים לצד קרובי המשפחות ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● צפו בגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד: חתונת משפחות בר זוהר-ליפסקר ■ גלריה
חתונת משפחות בר זוהר - ליפסקר
באוהל האירועים 'בית מנחם' שבכפר חב"ד התקיימה הלילה חתונת החתן התמים יהודה לייב בר זוהר מחיפה עב"ג הכלה חיה ליפסקר מכפר חב"ד ● בחתונה נכחו משפעים ושלוחים רבים לצד עסקני חב"ד ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד ב': חתונת משפחות זלמנוב-מרגליות ■ גלריה
חתונת משפחות זלמנוב-מרגליות
באוהל האירועים 'בית רבקה' שבכפר חב"ד ב' התקיימה הלילה חתונת החתן התמים אפי זלמנוב מכפר חב"ד עב"ג הכלה אסתי מרגליות מלוד ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד: חתונת משפחות פרסמן-קפלן ■ גלריה
חתונת משפחות פרסמן - קפלן
באוהל האירועים שבמרכז כפר חב"ד התקיימה הלילה חתונת החתן התמים יוסי פרסמן מבני ברק עב"ג הכלה לאה קפלן מסתריה ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● לכניסה לגלריה >>> 
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד ב': חתונת משפחות קסלמן-שואן ■ גלריה
מראות השמחה הלילה בכפר חב"ד ב'
באוהל האירועים 'בית רבקה' שבכפר חב"ד ב' התקיימה הלילה (שני) חתונת החתן התמים דוד קיסלמן מביתר-עילית עב"ג הכלה חנה שואן מרחובות ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות אלבו-וייסבלאך ■ גלריה
מראות השמחה הלילה בכפר-חב"ד

באוהל האירועים שבמרכז כפר חב"ד התקיימה הלילה חתונת החתן התמים שניאור זלמן אלבו מיקנעם עילית עב"ג הכלה חיה מיכל וייסבלאך מרחובות ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● לכניסה לגלריה >>>

    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד: חתונת משפחות קוט-ולס ■ גלריה
מראות השמחה הלילה בכפר-חב"ד
באוהל האירועים שבמרכז כפר חב"ד התקיימה הלילה (שני) חתונת החתן התמים משה קוט מירושלים עב"ג הכלה חיה מושקא ולס מבאר-שבע ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות כלפון-ערנטרוי ■ תיעוד
החתן ר' מנחם-מענדל כלפון בחתונה בכפר חב"ד, אמש

באוהל האירועים שבמרכז כפר חב"ד התקיימה הלילה (ליל שישי) חתונת החתן התמים מנחם-מענדל כלפון מביתר-עילית עב"ג הכלה מושקא ערנטרוי מבית שמש ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בארץ הקודש ● לכניסה לגלריה >>>

    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות אורגד-בורקיס ■ גלריה
שמחת החתונה בכפר חב"ד, אמש

באוהל האירועים במרכז כפר חב"ד התקיימה אמש (ראשון) חתונת החתן התמים מנחם-מענדל אורגד מצפת עב"ג הכלה רבקה בורקיס מכפר חב"ד ● בשמחת החתונה השתתפו אורחים רבים מכפר חב"ד ומצפת, בהם רבנים ושלוחים ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בישראל ● לכניסה לגלריה >>>

    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות סאמין-מעטוף ■ תיעוד
שמחת החתונה בכפר חב"ד ב', אמש

באולם 'בית רבקה' בכפר חב"ד ב' התקיימה הלילה (ליל שישי) חתונת החתן התמים אילון סאמין מבני-ברק עב"ג הכלה אור מעטוף מלוד ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בישראל ● לכניסה לגלריה >>>

    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות טייב-סעדה ■ גלריה
שמחת החתונה בכפר חב"ד, אמש

באוהל האירועים שבמרכז כפר חב"ד התקיימה הלילה (ליל שישי) חתונת החתן התמים ירמיהו טייב מנתניה עב"ג הכלה יהודית סעדה מנתניה ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בישראל ● לכניסה לגלריה >>>

    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות עוקבי-גדסי ■ גלריה
שמחת החתונה בכפר חב"ד, אמש
באוהל האירועים שבמרכז כפר חב"ד התקיימה אמש (רביעי) חתונת החתן התמים נתנאל עוקבי מהוד השרון עב"ג הכלה חיה-מושקא גדסי מקריית גת ● בשמחת החתונה השתתפו אורחים רבים ובראשם רב העיר קריית-גת וראש ישיבת 'תומכי תמימים' בעיר, הרב משה הבלין, והרב מנחם-מענדל גרונר, משפיע ומשגיח בישיבה ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש תיעוד מהשמחה ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
חתונת ישעיהו - דיין באוהל האירועים כפר חב"ד ■ גלריה
חתונת ישעיהו - דיין בכפר חב"ד
באוהל האירועים ע"י בית מנחם בכפר חב"ד התקיימה אמש חתונת החתן התמים שניאור ישעיהו מלוד, עב"ג הכלה חיה מושקא דיין מכפר חב"ד ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש גלריית תמונות משמחת החתונה ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד: חתונת משפחות לרר-שוורצמן ■ גלריה
שמחת החתונה בכפר חב"ד, אמש
באוהל האירועים שבמרכז כפר חב"ד התקיימה אמש (שלישי) חתונת החתן התמים ישראל הכהן לרר, בנם של השלוחים ביבנה, עב"ג הכלה רוחל'ה שוורצמן מביתר-עילית ● בשמחה השתתפו שלוחים רבים, בני משפחה וידידים מכל רחבי הארץ ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בישראל ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות אלפרוביץ'-קסטל ■ גלריה
שמחת חתונת משפחות אלפרוביץ'-קסטל
אורחים רבים הגיעו ביום חמישי האחרון להשתתף בחתונת החתן התמים אברהם אלפרוביץ' מכפר חב"ד, עב"ג הכלה דבורה לאה קסטל מרחובות ● החתונה התקיימה באוהל האירועים ע"י בית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד ● בחתונה נכחו שלוחים רבים, משפיעים ועסקנים ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש תיעוד מיוחד מהחתונה ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות ראובני-דרמון ■ גלריה
שמחת חתונת משפחות ראובני-דרמון
אורחים רבים הגיעו ביום חמישי האחרון להשתתף בחתונת החתן התמים אליסף מנחם ראובני מכפר חב"ד, עב"ג הכלה שירה רבקה דרמון מצפת ● החתונה התקיימה באולם 'בית רבקה' בכפר חב"ד ב' ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש תיעוד מיוחד מהחתונה ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות שמולביץ-אבלסקי ■ גלריה
שמחת חתונת משפחות שמולביץ-אבלסקי
אורחים רבים הגיעו ביום שלישי האחרון להשתתף בחתונת החתן התמים מענדי שמולביץ מבית שאן, בנו של השליח הבלתי-נשכח הרב יעקב שמולביץ ע"ה, עב"ג הכלה אסתר אבלסקי מנצרת עילית ● החתונה התקיימה באולם 'בית רבקה' בכפר חב"ד ב' ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש תיעוד מיוחד מהחתונה ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות גרוזמן-סוקניק ■ גלריה
מימין: הרב לנדא, אבי החתן השליח הרב שמואל גרוזמן וסב החתן הרב מאיר גרוזמן מראשי ישיבת תו"ת המרכזית בכפ"ח

באולם 'בית רבקה' שבכפר חב"ד ב' התקיימה אמש (רביעי) חתונת החתן התמים מרדכי גרוזמן, בן השליח הרב שמואל גרוזמן ממגדל, עב"ג הכלה חיה-מושקא סוקניק, בתו של המשפיע הרב שי סוקניק מכפר חב"ד ● באירוע השתתפו אנ"ש מכל רחבי הארץ, בהם שלוחים רבים ורבנים ● את השמחה כיבד בנוכחותו רבה של בני-ברק הרב משה-יהודה-לייב לנדא ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בכפר חב"ד ● לכניסה לגלריה מחתונת גרוזמן-סוקניק >>>

    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות גליס-רוזנברג ■ גלריה
חתונת גליס-רוזנברג בכפר חב"ד, אמש
באוהל האירועים במרכז כפר חב"ד התקיימה אמש (רביעי) חתונת החתן התמים בנימין גליס , בן השלוחים מדימונה הרב ישראל גליס ורעייתו, עב"ג הכלה מושקא רוזנברג מרמת שלמה, ירושלים ● בשמחה השתתפו אורחים רבים מכל רחבי הארץ, בהם שלוחים רבים ורבנים חשובים ● בלט בנוכחותו קרוב משפחתה של הכלה הרב יצחק-דוד גרוסמן, רבה של מגדל-העמק ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בישראל ● חתונת גליס-רוזנברג >>>
    
 
רגע לפני: ההכנות האחרונות להתוועדות הגדולה בכפר
רגע לפני. אולם בית הכנסת 'בית מנחם' ערוך ומוכן
פחות משעה לפני פתיחת הדלתות של בית הכנסת 'בית מנחם' בכפר חב"ד לקליטת ההמונים שהגיעו להשתתף בהתוועדות המרכזית לרגל 'חג הגאולה', הגיע צלם 'שטורעם' נתאי אבל לתעד את ההכנות האחרונות, את האולם המוכן והערוך לקליטת מנהלי בתי חב"ד ומקורביהם במקומות שסומנו מראש בצורה מופתית ואת ניידת השידור של ערוץ 20 שהעביר את ההתוועדות בשידור ישיר ● צפו בתמונות >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש תיעוד משמחות אנ"ש בארץ ובעולם
כפר חב"ד: חתונת משפחות פארוז-גבירץ ■ גלריה

באוהל האירועים בכפר חב"ד התקיימה בליל שלישי האחרון חתונת החתן התמים שניאור-זלמן פארוז מברינוא, צרפת, עב"ג הכלה נועה-רחל גבירץ מתל-אביב ● בשמחת החתונה השתתפו אורחים רבים מהארץ ומצרפת ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל מגיש תיעוד מהשמחה ● לכניסה לגלריה >>>

    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד: חתונת משפחות פרידמן-בקרמן ■ גלריה
שמחת החתונה בכפר חב"ד, אמש
באולם 'בית רבקה' בכפר-חב"ד ב' התקיימה אמש (רביעי) חתונת החתן התמים עקיבא-יוסף פרידמן מהר-אדר עב"ג הכלה צירל בקרמן מבאר יעקב ● בשמחה השתתפו רבנים, שלוחים ואורחים רבים ● גם צלם 'שטורעם' נתאי אבל היה בין המשמחים ומגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש באולמות השמחה בכפר חב"ד ● צפו בתמונות >>>
    
 
בניין עדי עד ■ 'שטורעם' מגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש
כפר חב"ד: חתונת משפחות מזוז-טובול ■ גלריה
שמחת החתונה בכפר חב"ד, אמש
באוהל הארועים במרכז כפר חב"ד התקיימה אמש (רביעי) חתונת החתן התמים חיים מזוז מנתניה עב"ג הכלה חיה-מושקא טובול מנתניה ● בשמחת החתונה השתתפו אורחים רבים, בהם שלוחים ובני משפחה מכל רחבי הארץ ● צלם 'שטורעם' נתאי אבל השתתף בשמחה ומגיש את התיעוד היומי משמחות אנ"ש בבירת חב"ד בישראל ● לכניסה לגלריה >>>
    
 
Chavron
Geffen
MyLife
netach_yehuda
lubavitchFamily
יש לכם ידיעה? תמונה בלעדית? מזל טוב? דעה בנושאי אקטואליה? שילחו אלינו ונפרסם
netach_yehuda
netach_yehuda