ב"ה יום ראשון, י"ט חשוון תשפ" | 17.11.19
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז