ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז