ב"ה מוצאי ש"ק, ז' סיון תשפ" | 30.05.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז