ב"ה יום שלישי, ה' כסלו תשע"ט | 13.11.18
גדולי ישראל וספר התורה

ד' בשבט תשס"ז