ב"ה ערב ש"ק, י"ב שבט תשע"ט | 18.01.19
גדולי ישראל וספר התורה

ד' בשבט תשס"ז