ב"ה מוצאי ש"ק, ט"ז כסלו תשפ" | 14.12.19
גלריית נוף

בני שמחה
ז' בטבת תשס"ז