ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
השלוחים מתוועדים / גלריה ב

צלם שטורעם בניו יורק
כ"ט בחשוון תשס"ז