ב"ה יום רביעי, כ"ד שבט תשפ" | 19.02.20
הבאנקעט / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז