ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
הבאנקעט / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז