ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
הבאנקעט / גלריה א

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז