ב"ה ערב ש"ק, כ" אלול תשע"ט | 20.09.19
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז