ב"ה יום ראשון, ה' שבט תשע"ח | 21.01.18
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז