ב"ה ערב ש"ק, כ"ט אלול תשפ" | 18.09.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז