ב"ה יום שלישי, כ"ב תמוז תשפ" | 14.07.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז