ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז