ב"ה יום רביעי, י" אייר תשע"ח | 25.04.18
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז