ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז