ב"ה יום רביעי, כ"ד שבט תשפ" | 19.02.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז