ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז