ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז