ב"ה יום רביעי, כ"ד שבט תשפ" | 19.02.20
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז