ב"ה מוצאי ש"ק, ח' תשרי תשפ"א | 26.09.20
תמונה מרכזית / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז