ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
תמונה מרכזית / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז